Συσκευή που διαβάζει τον εγκέφαλο και αποφασίζει ποιες φωνές να ενισχύσει αναπτύσσεται από ερευνητές και αναμένεται να βοηθήσει όσους έχουν πρόβλημα ακοής.

Η πειραματική συσκευή μπορεί να ξεχωρίσει 2-3 φωνές ίσης έντασης σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια μπορεί να αποφασίσει ποια φωνή προσπαθεί κάποιος να ακούσει, από τα εγκεφαλικά του κύματα, και να την ενισχύσει.

Η συσκευή, που δημιουργήθηκε από την Nima Mesgarani στο Columbia University, βρίσκεται ένα βήμα από τη δημιουργία έξυπνων ακουστικών βοηθημάτων που λύνουν το πρόβλημα του πώς να ξεχωρίσει κάποιος φωνές μέσα στο πλήθος.

Πρώτα, η ομάδα εργάστηκε σε σύστημα που θα μπορούσε να ξεχωρίσει τις φωνές 2-3 ανθρώπων που μιλούν σε ένα μικρόφωνο με την ίδια ένταση.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές έπαιξαν ηχογραφήσεις ανθρώπων που έλεγαν ιστορίες σε 3 ανθρώπους που βρίσκονταν σε νοσοκομείο με ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό τους για την παρακολούθηση επιληπτικών κρίσεων.

Παρακολουθώντας τα εγκεφαλικά κύματα 3 εθελοντών, η συσκευή θα μπορούσε να καταλάβει ποιες φωνές επιλέγουν να ακούσουν και επιλεκτικά να ενισχύσει μόνο αυτή. Όταν ζητήθηκε από τους εθελοντές να μετατοπίσουν την προσοχή σε διαφορετική φωνή, η συσκευή θα μπορούσε να εντοπίσει την αλλαγή και να ανταποκριθεί.

Ο δρόμος για ένα πρακτικό βοήθημα ακοής είναι ακόμα μακρύς.