Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου μετά τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών στην ΕΕ. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται από ορισμένα στελέχη του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Σε διάφορες μελέτες, ο ιός HPV εντοπίστηκε σε περισσότερα από το 90% των περιστατικών αυτής της μορφής καρκίνου.

Υπάρχουν εμβόλια που προλαμβάνουν λοιμώξεις από τα στελέχη του ιού HPV, τα οποία αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία καρκίνου. Στις χώρες όπου εφαρμόζονται προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχουν μειωθεί σημαντικά τα σχετικά περιστατικά, καθώς και οι θάνατοι που οφείλονται σε αυτή τη μορφή καρκίνου.

Εμβόλια κατά του ιού HPV

Αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η ΕΕ ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά δύο εμβολίων κατά του ιού HPV, τα οποία προλαμβάνουν λοιμώξεις από τα δύο κύρια στελέχη του ιού HPV που προκαλούν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας:

  • Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD
  • Cervarix® (GlaxoSmithKline Biologicals)

Οι χώρες της ΕΕ ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV και για άλλα σχετικά θέματα μέσω της πλατφόρμας VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής/συντονιστής. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων χρηματοδοτεί την πλατφόρμα και έχει συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εξετάζει την καθιέρωση του εμβολιασμού κατά του ιού HPV στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πάντως ο εμβολιασμός κατά του ιού HPV δεν παρέχει 100% αποτελεσματική προστασία από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο. Συνιστάται στις εθνικές αρχές να διοργανώνουν προσυμπτωματικούς ελέγχους για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε όλον τον πληθυσμό προτού καθιερώσουν τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV.

Πηγές: European Commission