Τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν να περιορίσουν την παγκόσμια επιδημία του HIV με την βοήθεια των στόχων "90-90-90". Ωστόσο, τρεις μελέτες πεδίου που δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine δείχνουν ότι ο στόχος δύσκολα επιτυγχάνεται στην Αφρική. Μια άλλη μελέτη πέρυσι στο Lancet  κατέληξε επίσης σε ίδιο απογοητευτικό συμπέρασμα.

Η ιδέα είναι προφανής. Εάν διαγνωσθεί το 90% των μολυσμένων από τον ιό HIV, και το 90% αυτών αντιμετωπισθεί και το 90% πάλι αυτών κατασταλούν, τότε θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 37 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Πράγματι, τα αποτελέσματα της μελέτης "HPTN 052" που δημοσιεύθηκε το 2011 έδειξαν ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία, η οποία μειώνει τη συγκέντρωση αίματος κάτω από το όριο ανίχνευσης, αποτρέπει αποτελεσματικά τη μετάδοση του ιού της ΗIV.

Ότι αυτή η ιδέα στην πράξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα, το δείχνουν τα αποτελέσματα τεσσάρων τυχαιοποιημένων μελετών, που αφορούν τη Ζάμπια και τη Νότια Αφρική ( «pop art»), την Ουγκάντα και την Κένυα («SEARCH») την Μποτσουάνα („Ya T’sie“) και την KwaZulu-Natal (" TasP ") στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 242.297 άτομα.

Στη μελέτη "PopART", ομάδες δύο ατόμων πήγαν σε όλα τα νοικοκυριά μία φορά το χρόνο για να προσφέρουν θεραπεία για τον HIV σε ενήλικες ηλικίας 18 - 44 ετών. Αυτό συνδέθηκε με την προσφορά της δωρεάν περίθαλψης στην περίπτωση που υπήρχε θετικό αποτέλεσμα.

Οι στόχοι "90-90-90" σχεδόν απέτυχαν

Στους άνδρες δόθηκε επίσης το κίνητρο της περικοπής για να μειώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο. Σε μια ομάδα (Α) που περιελάμβανε θετικά στον HIV άτομα δόθηκε η δυνατότητα για θεραπευτική αγωγή, σε μια δεύτερη ομάδα (Β) η θεραπεία ακολούθησε τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες προέβλεπαν φαρμακευτική θεραπεία μόνο μετά από μια ορισμένη μείωση στον αριθμό των CD4 κυττάρων. Σε μια τρίτη ομάδα (C) δεν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Η μελέτη ήθελε να δείξει εάν πράγματι αξίζει η κατ΄οίκον επίσκεψη.

Αυτό, όπως παραδέχεται τώρα η ομάδα με επικεφαλής τον Richard Hayes του London School of Hygiene and Tropical Medicine δεν συνέβη. Στην ομάδα Α, ο αριθμός των νέων μολύνσεων σε σύγκριση με την ομάδα Γ μειώθηκε μόνο κατά 7%. Η Rate Ratio 0,93 απέτυχε να φτάσει το επίπεδο σημαντικότητας με διάστημα εμπιστοσύνης 95% 0,74-1,18.

Αντιθέτως, στην ομάδα Β, ο ρυθμός μόλυνσης μειώθηκε σημαντικά κατά 30% (Rate Ratio 0,70, 0,55 έως 0,88). Το ότι η μεταγενέστερη έναρξη της θεραπείας στην ομάδα Β ήταν πιο αποτελεσματική από την άμεση στην ομάδα Α, στερείται οποιασδήποτε λογικής. Ο Hayes δεν έχει καμία εξήγηση γι 'αυτό.

Οι στόχοι "90-90-90" απέτυχαν στην μελέτη PopART. Το ποσοστό των HIV-θετικών ατόμων με καταστολή του ιού σε 24 μήνες ήταν 71,9% στην ομάδα Α, 67,5% στην ομάδα Β και 60,2% στην ομάδα C. Το εκτιμώμενο ποσοστό HIV-θετικών ενηλίκων που έλαβαν αντιρετροϊκά φάρμακα στο τέλος της μελέτης ήταν 81% στην ομάδα Α και 80% στην ομάδα Β.

Πηγές: New England Journal of Medicine