Άνθρωποι με περιοδοντίτιδα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρταση.

Αυτό αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Cardiovascular Research.

Ο Καθηγητής Francesco D'Aiuto, του UCL Eastman Dental Institute, παρατήρησε γραμμική σχέση- όσο πιο σοβαρή ήταν η περιοδοντίτιδα τόσο αυξανόταν η πιθανότητα υπέρτασης.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ασθενείς με περιοδοντίτιδα θα πρέπει να ενημερωθούν για τον κίνδυνο και να λάβουν συμβουλές για αλλαγές στον τρόπο ζωής που θα εμποδίζουν την υπέρταση, όπως άσκηση και υγιεινή διατροφή.

Η υπέρταση είναι η κύρια αιτία καρδιαγγειακής νόσου που μπορεί να εμποδιστεί και η περιοδοντίτιδα έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο καθηγητής D'Aiuto δήλωσε ότι η υπέρταση θα μπορούσε να είναι η κινητήριος δύναμη της καρδιακής προσβολής και του εγκεφαλικού σε ανθρώπους με περιοδοντίτιδα.

Περιλήφθηκαν 81 έρευνες από 26 χώρες.

Η μέτρια έως σοβαρή περιοδοντίτιδα συνδεόταν με 22% αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, ενώ η σοβαρή με 49% περισσότερες για υπέρταση.

Η Dr. Eva Munoz Aguilera, του UCL Eastman Dental Institute, παρατήρησε θετικά γραμμική σχέση, με τον κίνδυνο υπέρτασης να αυξάνεται με την επιδείνωση της περιοδοντίτιδας.

Η μέση αρτηριακή πίεση ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με περιοδοντίτιδα σε σύγκριση με όσους δεν είχαν.

Σε 5 από τις 12 παρεμβατικές έρευνες που περιλήφθηκαν στην επισκόπηση φάνηκε  μείωση της αρτηριακής πίεσης μετά από αγωγή για περιοδοντίτιδα.

Ο Καθηγητής D'Aiuto δήλωσε ότι οι ενδείξεις ότι η θεραπεία της περιοδοντίτιδας θα μπορούσε να μειώσει την υπέρταση δεν είναι καταληκτικές.