Η κατάθλιψη επηρεάζει την ποιότητα ζωής σε όλα τα στάδιά της, αλλά λίγα είναι γνωστά για τους παράγοντες που συνδέονται με αυτή τον τελευταίο χρόνο ζωής.

Πρόσφατη έρευνα στο Journal of the American Geriatrics Society ανακάλυψε ότι το 59,3% των ανθρώπων είχε κατάθλιψη τον τελευταίο μήνα πριν τον θάνατο.

Στην έρευνα που βασίστηκε σε συνεντεύξεις και περιέλαβε 3.274 ανθρώπους που πέθαναν μέχρι το τέλος της, τα συμπτώματα κατάθλιψης αυξήθηκαν σταδιακά από τους 12 έως τους 4 μήνες πριν τον θάνατο και κορυφώθηκαν από τους 4 έως τον 1ο μήνα πριν το θάνατο. Γυναίκες και νεότεροι ενήλικες είχαν υψηλότερα ποσοστά καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Άνθρωποι με καρκίνο ανέφεραν αυξανόμενα ποσοστά συμπτωμάτων κατάθλιψης στο τέλος της ζωής, ενώ άνθρωποι με πνευμονική νόσο και προβλήματα στις δραστηριότητες της καθημερινότητας ανέφεραν σταθερά υψηλά ποσοστά ένα χρόνο πριν τον θάνατο.

Η Elissa Kozlov, του Rutgers Institute for Health, δήλωσε ότι ψυχολογικά συμπτώματα είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής, αλλά ιδιαίτερα στο πλαίσιο σοβαρών ή χρόνιων νόσων, ώστε να μειωθεί η ψυχική δυσφορία και ο πόνος και να βοηθηθούν οι άνθρωποι να έχουν έναν ‘καλό θάνατο’.

Πηγές: Journal of the American Geriatrics Society