Ο FDA ενέκρινε τον MiSight, τον πρώτο φακό επαφής που ενδείκνυται για την επιβράδυνση της εξέλιξης της μυωπίας σε παιδιά 8 έως 12 ετών.

Οι λεπτοί φακοί επαφής μιας χρήσης, θα πρέπει να πετιώνται μετά την ημερήσια χρήση και δεν πρέπει να φοριούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο φακός ενδείκνυται για τη διόρθωση και επιβράδυνση της εξέλιξης της μυωπίας σε παιδιά με υγιή μάτια.

Η έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, δόθηκε με βάση στοιχεία κλινικής δοκιμής σε 4 κλινικές περιοχές και ενδείξεις πραγματικού κόσμου. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα φάνηκαν σε τριετή τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική δοκιμή 135 παιδιών, ηλικίας 8-12 ετών στην έναρξη της αγωγής με τον φακό ή με συμβατικό φακό επαφής.

Στα 3 χρόνια, παιδιά που φορούσαν MiSight είχαν λιγότερη εξέλιξη μυωπίας σε σχέση με παιδιά που φορούσαν συμβατικούς φακούς επαφής. Ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι παιδιά που φορούσαν φακούς MiSight είχαν λιγότερη αλλαγή στο αξονικό μήκος του βολβού σε κάθε ετήσιο τσεκ απ. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργειες.