Η κατάθλιψη είναι συνήθης σε ασθενείς με καρκίνο στους πνεύμονες και μπορεί να βλάψει την ποιότητα ζωής τους και το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής.

Η ερευνήτρια Barbara Andersen, του Ohio State University, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν αυτούς τους ασθενείς για τυχόν κατάθλιψη και να τους παραπέμπουν για περίθαλψη ψυχικής υγείας αν είναι αναγκαίο.

Η Andersen δήλωσε ότι η κατάθλιψη είναι μέρος αυτού με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι  ασθενείς. Συνοδεύεται από χειρότερη λειτουργία, περισσότερα σωματικά συμπτώματα, στρες, άγχος κ.α. Όλα τα παραπάνω μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην αγωγή, την υγεία, την εξέλιξη της νόσου και την ποιότητα ζωής.

Η έρευνα έγινε σε 186 ασθενείς που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με καρκίνο στον πνεύμονα.

Περίπου το ένα τρίτο είχε είτε σοβαρή κατάθλιψη (8%) είτε μέτρια (28%).

Όσοι είχαν σοβαρή κατάθλιψη εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα απόγνωσης: ποσοστό 93% δήλωσε ότι ήταν δύσκολο να δουλεύει, να φροντίζει τις υποθέσεις στο σπίτι και να βρίσκεται με άλλους και το ένα τρίτο είχε σκεφτεί την αυτοκτονία.

Οι ασθενείς με σοβαρή κατάθλιψη είχαν επίσης πολύ υψηλά επίπεδα στρες λόγω καρκίνου και ήταν οι λιγότερο βέβαιοι ότι η αγωγή θα βοηθούσε.

Ήταν πολύ περισσότερο πιθανό να έχουν σοβαρά σωματικά συμπτώματα, περιλαμβανομένου ποσοστού 73% που ανέφερε αρκετό ή πολύ πόνο.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Lung Cancer.

 

 

Πηγές: Lung Cancer.