Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία της Eurostat για την παραγωγή και κατανάλωση επικίνδυνων για την υγεία χημικών προϊόντων.

Από στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, προκύπτει αύξηση κατά 8,4% στην παραγωγή παρόμοιων προϊόντων κατά την περίοδο 2009 – 2018 και αύξηση κατά 6,7% στην κατανάλωσή τους.

Ενδεικτικό είναι πως η παραγωγή επικίνδυνων για την υγεία χημικών προϊόντων ανήλθε το 2018 στα 222,6 εκατομμύρια τόνους, έναντι 205,3 εκατομμυρίων τόνων το 2009.

Μικρή αύξηση καταγράφεται και στην παραγωγή καρκινογόνων χημικών (37,2 εκατομμύρια τόνοι, έναντι 37,1 το 2009) και στις χρονίως τοξικές ουσίες για την υγεία (21,9 εκατομμύρια τόνοι, έναντι 21,6 εκατομμυρίων).

Αξιόλογη είναι η αύξηση στην παραγωγή πολύ τοξικών ουσιών για την υγεία (61,1, έναντι 54,2), ενώ αύξηση υπάρχει και στις επιβλαβείς (64,1, έναντι 57,7).

Παρά την αύξηση στην παραγωγή, η Eurostat καταγράφει διαχρονικά μείωση σε ορισμένες κατηγορίες τοξικών ουσιών.

Αισθητή μείωση παρατηρείται στην κατανάλωση καρκινογόνων (30,2 εκατομμύρια τόνοι το 2018, έναντι 37,1 εκατομμυρίων το 2009).

Αντίθετα, αισθητή αύξηση υπάρχει στα επικίνδυνα για την υγεία χημικά, στα πολύ τοξικά, στα τοξικά και στα επιβλαβή για την υγεία.

Κομισιόν

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία. Το 52% των θανάτων ετησίως που συνδέονται με την εργασία οφείλεται στον καρκίνο, σε σύγκριση με το 24% που οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα και το 2% που οφείλεται σε τραυματισμούς.

Η "Κομισιόν" πρότεινε πέρυσι να συμπεριληφθούν νέες οριακές τιμές έκθεσης σε πέντε χημικές ουσίες στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Αυτές οι οριακές τιμές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για την παρουσία μιας καρκινογόνου χημικής ουσίας στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας.

Πρόκειται για το κάδμιο και τις ανόργανες ενώσεις του, το βηρύλλιο και τις ανόργανες ενώσεις του, το αρσενικικό οξύ, τα άλατα και τις ανόργανες ενώσεις του, τη φορμαλδεΰδη και τη 2 – χλωροανιλίνη.