Τη διαδικασία με την οποία θα δικαιολογούνται (μέχρι πέντε) απουσίες από το σχολείο λόγω γρίπης, ορίζει το υπουργείο Παιδείας.

Σε εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται, αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών-τριών έως πέντε εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους - τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες