Έγκυες που καπνίζουν θέτουν τα παιδιά τους σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, σύμφωνα με ερευνητές.

Η έρευνα εξέτασε περισσότερα από 1.6 εκατομμύρια ανθρώπους που γεννήθηκαν στη Σουηδία μεταξύ 1983 και 2000 και παρακολουθήθηκαν για 21 χρόνια.

Καταγράφηκαν σχεδόν 378.000 κατάγματα. Το ποσοστό σε αυτούς των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν στην εγκυμοσύνη ήταν υψηλότερο σε σχέση με αυτούς των οποίων οι μητέρες δεν κάπνιζαν.

Όσο περισσότερο κάπνιζε μια έγκυος, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος για κάταγμα στο παιδί, έδειξαν τα ευρήματα

Παιδιά των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν μεταξύ 1 και 9 τσιγάρων την ημέρα είχαν 20% υψηλότερο κίνδυνο, ενώ με 10 τουλάχιστον τσιγάρα την ημέρα ο κίνδυνος έφτανε στο 41%.

Ενώ το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη αύξανε τον κίνδυνο κατάγματος σε ένα παιδί τον πρώτο χρόνο της ζωής του, δεν συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο αργότερα.

Αυτό υποδεικνύει ότι το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη έχει βραχυχρόνια επίδραση στην οστική υγεία.

Την έρευνα πραγματοποίησαν οι Judith Brand και Scott Montgomery, του Orebro University, οι οποίοι σημείωσαν ότι η έρευνα δεν αποδεικνύει αιτιατή σχέση, ενώ τα ευρήματα έχουν ορισμένους περιορισμούς.

Ακόμα και έτσι, η έρευνα περιέλαβε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και εξέτασε τον κίνδυνο καταγμάτων σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMJ.

 

Πηγές: BMJ.