Νέοι που περνούν πολύ χρόνο αδρανείς, έχουν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, προειδοποιούν ερευνητές.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Lancet Psychiatry, ανακάλυψε ότι επιπλέον 60 λεπτά ελαφράς δραστηριότητας καθημερινά στην ηλικία των 12 συνδέονταν με 10% μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης στην ηλικία των 18.

Ο ερευνητής Aaron Kandola, του University College London, δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι νέοι που δεν είναι δραστήριοι για μεγάλο διάστημα της ημέρας στην εφηβεία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης στην ηλικία των 18.

Ο Kandola ανακάλυψε πως οποιουδήποτε βαθμού σωματική δραστηριότητα που μπορεί να μειώσει το χρόνο καθιστικής ζωής πιθανόν είναι ωφέλιμη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία 4.257 εφήβων που φορούσαν επιταχυνσιόμετρα για την παρακολούθηση της κίνησης για τουλάχιστον 10 ώρες σε τουλάχιστον 3 ημέρες, στις ηλικίες 12, 14 και 16.

Συμπτώματα κατάθλιψης μετρήθηκαν με κλινικό ερωτηματολόγιο.

Μεταξύ 12 και 16 ετών, η συνολική φυσική δραστηριότητα  μειώθηκε, κυρίως λόγω μείωσης της ελαφράς δραστηριότητας  και αύξησης της καθιστικής συμπεριφοράς.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι κάθε επιπλέον 60 λεπτά καθιστικής ζωής την ημέρα στις ηλικίες 12, 14 και 16 συνδέονταν με αύξηση του σκορ κατάθλιψης κατά 11.1%, 08% ή 10.5 % αντίστοιχα στην ηλικία των 18.

Όσοι σταθερά είχαν υψηλές ποσότητες όσον αφορά το χρόνο που περνούσαν αδρανείς και στις 3 ηλικίες, είχαν 28.2% υψηλότερα σκορ κατάθλιψης στην ηλικία των 18.

Κάθε επιπλέον ώρα ελαφράς δραστηριότητας ανά ημέρα στις ηλικίες 12, 14 και 16 συνδεόταν με σκορ κατάθλιψης στην ηλικία των 18 κατά 9.%, 7.8 % και 11.1 % χαμηλότερα, αντίστοιχα.