Επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο, που είχαν υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, μειωμένη ένταση εγκεφαλικού επεισοδίου και λιγότερη αναπηρία μετά από 3 μήνες, σε σύγκριση με όσους ήταν λιγότερο αισιόδοξοι.

Αυτό έδειξε προκαταρκτική έρευνα που παρουσιάστηκε στο Nursing Symposium της American Stroke Association.

Στη μικρή έρευνα, σε 49 επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο, οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ αισιοδοξίας, φλεγμονής, βαρύτητας του εγκεφαλικού επεισοδίου και αναπηρίας, για 3 μήνες μετά το συμβάν.

Ο Yun-Ju Lai, του University of Texas Health Science Center, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αισιόδοξοι έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στην υγεία, επομένως η ενίσχυση του ηθικού μπορεί πιθανόν να είναι ιδανικός τρόπος βελτίωσης της ψυχικής υγείας και της ανάρρωσης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η φλεγμονή μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι κακή για τον εγκέφαλο και εμποδίζει την ανάρρωση. Η αισιοδοξία έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής και βελτιωμένο αποτέλεσμα στην υγεία σε ανθρώπους με παθήσεις, όμως προηγούμενες έρευνες δεν αξιολόγησαν αν η σχέση υπάρχει μεταξύ ασθενών που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Καθώς αυξανόταν η αισιοδοξία, η ένταση του εγκεφαλικού επεισοδίου και οι δείκτες φλεγμονής IL-6 και CRP μειώθηκαν, ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη άλλες πιθανές μεταβλητές. Ωστόσο, αυτό δεν ίσχυε για τον δείκτη TNFα.