Η καρδιαγγειακή νόσος  δεν αυξάνει μόνο τον κίνδυνο μόλυνσης με SARS-CoV-2 που οδηγεί στην σοβαρή νόσο COVID-19. Η καρδιακή βλάβη, η οποία παρατηρήθηκε σε πολλούς ασθενείς κατά την διάρκεια καταγραφής στην Κίνα, αυξάνει επίσης σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Cardiology.

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα μεγαλύτερη επισκόπηση που έλαβε χώρα στην Κίνα, πολλοί ασθενείς με COVID-19 έχουν αρτηριακή υπέρταση (12,8%) ή καρδιαγγειακές παθήσεις (4,2%).

Ο κίνδυνος θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς, ήταν με 10,5% στις καρδιαγγειακές παθήσεις και 6,0% στην υπέρταση, σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς συννοσηρότητα, από τους οποίους μόνο 0,9% παθαίνουν από COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Δεδομένα από 416 ασθενείς που παρουσιάζονται τώρα από τον Shaobo Shi στην κλινική Renmin του Πανεπιστημίου της Wuhan, υποδεικνύουν έναν άλλο παράγοντα καρδιακού κινδύνου.

Σε σύνολο 82 ασθενών, η ιδιαίτερα ευαίσθητη τροπονίνη Ι (hs-TnI) αυξήθηκε σημαντικά (πάνω από το 99ο εκατοστημόριο) όπως καταγράφηκε στην κλινική.

Η συγκέντρωση ήταν κατά μέσο όρο 0,19 μg / l σε σύγκριση με 0,006 μg / l στους υπόλοιπους 334 ασθενείς. Ο hs-TnI είναι ο δείκτης καρδιακής βλάβης.

Η Troponin I είναι μέρος του κυττάρου του καρδιακού μυός, που φθάνει στο αίμα κατά την εμπλοκή. Οι τιμές που παρουσιάζονται στους ασθενείς δείχνουν επομένως βλάβη στον καρδιακό μυ. Η μελέτη δεν μπορεί να διευκρινίσει εάν αυτό είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της λοίμωξης ή ένα σημάδι της κρίσιμης κατάστασης του ασθενούς.

Οι καρδιολόγοι συστήνουν  την στοχευμένη  φροντίδα των καρδιακών ασθενών

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι ασθενείς με αυξημένες τιμές hs-TnI εμφάνισαν συχνότερα υψηλή αρτηριακή πίεση (59,8 έναντι 23,4%), διαβήτη( 24,4 έναντι 12,0%), στεφανιαία νόσο (29,3 έναντι 6,0%) ), χρόνιες καρδιακές παθήσεις (14,6 έναντι 1,5%), και ακόμη πιο συχνά  καρδιοπάθεια (8,5 έναντι 0,6%) ή χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσο COPD (7,3 έναντι 1,8%).

Οι εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις (15,9 έναντι 2,7%) και οι χρόνιες νεφροπάθειες (6,1 έναντι 2,7%) ήταν επίσης πολύ πιο συχνές.

Η καρδιακή βλάβη έδειξε μια σαφώς επιδεινούμενη πρόγνωση. Από τους 82 ασθενείς με αυξημένο hs-TnI, 42 (51,2%) πέθαναν στην κλινική. Σε ασθενείς με χαμηλή hs-TnI, το ποσοστό θνησιμότητας ήταν μόνο 4,5% (15 από τους 334 ασθενείς).

Ο παθολογικός μηχανισμός για την βλάβη στον καρδιακό μυ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Μια λοίμωξη από τον ιό στον καρδιακό μυ μέχρι στιγμής δεν έχει ανιχνευθεί στον αποθανόντα, αναφέρει ο Shi.

Από την άλλη, είναι γνωστό ότι ο MERS-CoV μπορεί να προκαλέσει οξεία μυοκαρδίτιδα. Στον SARS διαπιστώθηκε επίσης ότι πολλοί ασθενείς στις κλινικές παρουσίασαν υπέρταση.

Πηγές:
JAMA Cardiology.