Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο κορωνοιός επιτίθεται στους πνεύμονες με διαφορετικό τρόπο από ό,τι η γρίπη.

Σε αντίθεση με τις περισσότερε αναπνευστικές νόσους σημαντική επίπτωση στα αγγεία παρατηρήθηκε στους πνεύμονες 7 ανθρώπων με νόσο COVID-19.

Οι ιστοί των πνευμόνων  τέτοιων ασθενών συγκρίθηκαν με ιστούς 7 ανθρώπων που πέθαναν από πνευμονία λόγω γρίπης.

Παρατηρήθηκε ότι ο κορωνοιός επιτίθεται στα τοιχώματα των αγγείων και οι πνεύμονες ασθενών με COVID-19 είχαν πολλούς μικροσκοπικούς θρόμβους και ανέπτυξαν νέα αγγεία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine.

Τα ευρήματα στηρίζουν αναφορές γιατρών για ευρεία βλάβη των αγγείων των πνευμόνων και παρουσία θρόμβων που δεν είναι αντιπροσωπευτικοί σε αναπνευστική νόσο.

Ο Dr. Steven Mentzer, του  Harvard Medical School, δήλωσε ότι αυτό που διαφέρει στην COVID-19 είναι ότι οι πνεύμονες δεν σκληραίνουν ή δεν τραυματίζονται ή καταστρέφονται πριν την υποξία.

Για κάποια αιτία υπάρχει και η αγγειακή φάση παράλληλα με τη βλάβη που πιο συχνά συνδέεται με νόσους που οφείλονται σε ιούς, όπως η γρίπη.

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι το εύρημα πως πνεύμονες ασθενών με  COVID-19 είχαν σημαντική ανάπτυξη νέων αγγείων δεν ήταν αναμενόμενο.

Αυτό μπορεί να είναι μια προσπάθεια των πνευμόνων για περισσότερο οξυγόνο σε ιστούς με έλλειψη οξυγόνου.

Ο Mentzer δοκίμασε επίσης να εντοπίσει γενετικούς ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ανθρώπων που είναι πιο ευάλωτοι σε σοβαρή νόσηση αλλά δεν μπόρεσε να βρει.

Άλλοι ερευνητές ανακάλυψαν παρόμοια βλάβη και μη αναμενόμενους θρόμβους σε άλλα όργανα όπως τους νεφρούς και την καρδιά ασθενών με of COVID-19.