Το  Tai chi ενδεχομένως ωφελεί ασθενείς με καρδιακό πρόβλημα, αναφέρει νέα έρευνα. Πολλοί από αυτούς εμφανίζουν άγχος και κατάθλιψη. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη επηρεάζει περίπου το 20% των ανθρώπων με καρδιακή νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια, το 27% αυτών με υπέρταση και το 35% επιζώντων από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ερευνητές ανέλυσαν 15 κλινικές έρευνες που εξέτασαν πώς το tai chi επηρέαζε την ευεξία 1.800 ανθρώπων μέσης ηλικίας 66 ετών, που είχαν καρδιοπάθεια, υπέρταση ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το tai chi συνδεόταν με χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής δυσφορίας, μείωση κατάθλιψης και βελτιωμένη ποιότητα ζωής, ψυχικά και σωματικά.

Η  Η Ruth Taylor-Piliae, του  University of Arizona, πιστεύει ότι πρόκειται για συνέργεια μεταξύ στάσεων και αναπνοής. Κατά τη διάρκεια του tai chi, κάποιος έχει καλή στάση σώματος και η έρευνα έδειξε ότι αυτό ενισχύει τη διάθεση. Γνωρίζουμε επίσης ότι η συγκράτηση  της αναπνοής μπορεί να προκαλέσει στρες και άγχος.

Ωστόσο, η έρευνα δεν ανακάλυψε σημαντικά στατιστική σχέση μεταξύ tai chi και μειωμένου άγχους και το tai chi δεν είχε αξιοσημείωτη επίδραση στην ευεξία των επιζώντων από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η ερευνήτρια σημείωσε ότι χρειάζεται νέα έρευνα για να διαπιστωθεί πώς το tai chi μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι αν κάποιος είχε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή επηρεάστηκε από άλλο καρδιακό πρόβλημα θα συνιστούσε να προσθέσει το tai chi στην αποκατάστασή του. Υπάρχουν σωματικά οφέλη, όπως βελτιωμένη ισορροπία και είναι καλό και για την ψυχική υγεία.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο European Journal of Cardiovascular Nursing.

 

Πηγές: European Journal of Cardiovascular Nursing.