Η μελέτη φάσης III (IMpassion031) που αξιολογεί την αποτελεσαμιτκότηα και ασφάλεια του atezolizumab με χημειοθεραπεία έδειξε συγκριτικά με  εικονικό φάρμακο και χημειοθεραπεία στατιστικά σημαντική και κλινική βελτίωση στη θεραπεία ατόμων με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, ανεξάρτητα από την έκφραση της πρωτεΐνης PD-L1.

Το atezolizumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζεται με μια πρωτεΐνη PD-L1, η οποία εκφράζεται σε κύτταρα όγκου και σε ανοσοκύτταρα που διεισδύουν στον όγκο, επιτρέποντας τον αποκλεισμό των αλληλοεπιδράσεών του και με τους δύο υποδοχείς PD-1 και Β7.1. Το atezolizumab μπορεί να διευκολύνει την ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων αναστέλλοντας την PD-L1.

Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Roche και επικεφαλής για την παγκόσμια ανάπτυξη προϊόντων, Δρ Levi Garraway, δήλωσε: «Ο τριπλός αρνητικός καρκίνος του μαστού παραμένει μια επιθετική ασθένεια με υψηλά ποσοστά υποτροπής.

«Ο στόχος μας για τη θεραπεία του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού στα πρώτα στάδια είναι να παρέχουμε στους ανθρώπους την καλύτερη ευκαιρία για μια μελλοντική θεραπεία. Η προσθήκη του atezolizumab στη χημειοθεραπεία έχει τώρα τη δυνατότητα να βοηθήσει τις γυναίκες με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού σε πολλά διαφορετικά στάδια της νόσου. "

Υπενθυμίζεται, ότι τον Μάιο, η Roche ανακοίνωσε την έναρξη της κλινικής μελέτης φάσης III του Actemra / RoActemra plus remdesivir σε νοσοκομειακούς ασθενείς με σοβαρή πνευμονία από τον Covid-19.

Πηγές:
pharmaceutical-business-review.com