Τα επίπεδα αντισώματος που εντοπίζεται σε ασθενείς με COVID-19 που ανέρρωσαν μειώθηκαν απότομα 2-3 μήνες μετά τη λοίμωξη-και στους συμπτωματικούς και στους ασυμπτωματικούς ασθενείς, αναφέρει κινεζική έρευνα σε μικρό δείγμα, που εγείρει ερωτήματα για τη διάρκεια ανοσίας έναντι του νέου κορωνοϊού.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine και υπογραμμίζει τους κινδύνους χρήσης ‘’διαβατηρίων ανοσίας’’ για την COVID-19 και στηρίζει την παρατεταμένη χρήση παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία.

Οι ερευνητές μελέτησαν 37 συμπτωματικούς και 37 ασυμπτωματικούς ασθενείς και ανακάλυψαν ότι από  όσους ήταν θετικοί στην παρουσία του αντισώματος IgG -έναν από τους κύριους τύπους αντισωμάτων μετά τη λοίμωξη-άνω του 90% είχαν απότομη πτώση σε  2-3 μήνες.

Η μέση ποσοστιαία μείωση ήταν άνω του 70% για συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Στα εξουδετερωτικά αντισώματα, η μέση ποσοστιαία μείωση ήταν 11,7% για τους ασθενείς που εμφάνισαν συμπτώματα και 8,3% για τους ασυμπτωματικούς.

Η έρευνα έγινε από επιστήμονες του Chongqing Medical University.

Πηγές: Nature Medicine και