Ορισμένοι άνθρωποι που ζαλίζονται όταν σηκώνονται μπορεί ενδεχομένως να έχουν αυξημένα κίνδυνο άνοιας μελλοντικά, αναφέρει νέα έρευνα στο περιοδικό Neurology.

Η έρευνα ανακάλυψε σχέση με την άνοια μόνο σε ανθρώπους που έχουν πτώση στη συστολική αρτηριακή πίεση-όχι στους ανθρώπους μόνο με πτώση της διαστολικής πίεσης ή γενικά της πίεσης.

Η έρευνα έγινε σε 2.131 ανθρώπους μέσης ηλικίας 73 ετών που δεν είχαν άνοια στην έναρξη. Μετρήθηκε η πίεσή τους στην έναρξη και 1, 3 και 5 χρόνια αργότερα. Ποσοστό 15% είχαν ορθοστατική υπόταση, 9% είχαν συστολική ορθοστατική υπόταση και 6% είχαν διαστολική ορθοστατική υπόταση.

Τα επόμενα 12 χρόνια, οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν για να διαπιστωθεί αν κάποιος εμφάνισε άνοια. 462 άνθρωποι, ποσοστό 22%, εμφάνισαν τη νόσο.

Οι άνθρωποι με συστολική ορθοστατική υπόταση είχαν σχεδόν 40% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν είχαν την κατάσταση αυτή.

50 από τους 192 με συστολική ορθοστατική υπόταση, ή 26%, εμφάνισαν άνοια σε σύγκριση με 412 από τους 1.939 ανθρώπους χωρίς, ποσοστό 21%.

Μετά από προσαρμογή παραγόντων, όσοι είχαν συστολική ορθοστατική υπόταση εμφάνιζαν 37% περισσότερες πιθανότητες για άνοια

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι άνθρωποι των οποίων οι μετρήσεις συστολικής πίεσης από την καθιστή στην όρθια θέση άλλαζαν περισσότερο από επίσκεψη σε επίσκεψη ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν άνοια μελλοντικά σε σχέση με αυτούς των οποίων οι μετρήσεις ήταν πιο σταθερές.

Οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες με βάση το πόσο άλλαζαν οι μετρήσεις τους με τον καιρό.

Συνολικά, 24% των ανθρώπων στην ομάδα με τη μεγαλύτερη διακύμανση στις συστολικές μετρήσεις, αργότερα εμφάνισαν άνοια σε σύγκριση με το 19% των ανθρώπων στην ομάδα με τη μικρότερη διακύμανση.

Όταν οι ερευνητές έκαναν προσαρμογή για άλλους παράγοντες που επηρέαζαν τον κίνδυνο άνοιας, όσοι ήταν στην υψηλότερη ομάδα είχαν 35% περισσότερες πιθανότητες για άνοια σε σύγκριση με τη χαμηλότερη ομάδα.

Η έρευνα έδειξε σχέση που δεν αποδείχτηκε αιτιατή.