Ο χρόνος που περνάτε με τα παιδιά και τον σύζυγο ή με τους φίλους σας, σας κάνει πιο ευτυχισμένους;  Σε αυτό το ερώτημα προσπάθησαν να απαντήσουν ερευνητές του SMU.

Έρευνα με επικεφαλής τον Nathan Hudson, ανακάλυψε ότι άνθρωποι αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευεξίας όταν βρίσκονται με φίλους παρά με τον σύντροφο ή τα παιδιά τους.

Στην πραγματικότητα, το να βρίσκονται με τους συντρόφους τους προέβλεπε τη λιγότερη ποσότητα ευτυχίας μεταξύ των 3 ομάδων, αποκαλύπτει η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology.

Ο Hudson τόνισε όμως, ότι το εύρημα έχει πιο πολύ να κάνει με τη δραστηριότητα παρά με τον άνθρωπο με τον οποίο βιώνεται αυτή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άνθρωποι τείνουν να περνούν περισσότερο από το χρόνο τους κάνοντας ευχάριστες δραστηριότητες με φίλους σε σχέση με μέλη της οικογένειας, που ενίοτε. Βρίσκονται μαζί κάνοντας μη ευχάριστες ασχολίες, όπως νοικοκυριό ή καθήκοντα φροντίδας.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η νέα έρευνα υποδεικνύει ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τη θεμελιώδη φύση των σχέσεων με φίλους έναντι των σχέσεων με συγγενείς. Όταν έλεγξαν στατιστικά για δραστηριότητες, η παρουσία παιδιών, συντρόφων και φίλων προέβλεπε παρόμοια επίπεδα ευτυχίας.

Η έρευνα, ωστόσο, παρέχει αισιόδοξη θεώρηση της οικογένειας και υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι ευχαριστιούνται βρισκόμενοι με τους συντρόφους και τα παιδιά τους.

Ζητήθηκε από 400 συμμετέχοντες να σκεφτούν φορές που περνούσαν με φίλους ή οικογένεια, να εντοπίσουν τη δραστηριότητα που έκαναν μαζί και να βαθμολογήσουν αν οι εμπειρίες τους άφησαν με διάφορα αισθήματα, όπως ευτυχία, ικανοποίηση και με αίσθηση σκοπού. Κάθε συναίσθημα βαθμολογούνταν από το 0 έως το 6.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ποσοστά ευτυχίας με φίλους και οικογένεια.

Οι δραστηριότητες που πιο συχνά κάνουν οι άνθρωποι όταν είναι με τους συντρόφους τους, είναι η κοινωνική ζωή, η χαλάρωση και το φαγητό.

Οι άνθρωποι τείνουν να κάνουν παρόμοιες δραστηριότητες όταν είναι επίσης με τους φίλους τους.

Κάνουν περισσότερες από αυτές τις ευχάριστες ασχολίες όταν βρίσκονται με τους φίλους και λιγότερο νοικοκυριό, έδειξε η έρευνα.

Για παράδειγμα. ποσοστό 65% των εμπειριών με φίλους αφορά κοινωνική ζωή- αλλά μόνο το 28% του χρόνου που μοιράζονται με τους συντρόφους.

Ο χρόνος που περνούσαν με τα παιδιά τους. επίσης σήμαινε περισσότερο χρόνο να κάνουν πράγματα που είχαν αρνητικό συσχετισμό. όπως νοικοκυριό και μετακίνηση.

Ωστόσο. η δραστηριότητα που ανέφεραν πιο συχνά με το παιδί τους-φροντίδα- ήταν θετική.

Γενικά. οι άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται παρόμοια επίπεδα ευεξίας στην παρουσία φίλων. συντρόφων και παιδιών. όταν η δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στην εξίσωση.