O Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) με ανακοίνωσή του, ΄΄ζητά την ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ΚΑΔ που αφορούν στη λειτουργία των διαιτολογικών γραφείων και στην παροχή υπηρεσιών διαιτολογίας από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους από τις δραστηριότητες που αναστέλλεται η λειτουργία τους με την νέα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 ΦΕΚ.4899/Β/6-11-2020:«Με επιστολή μας προς τα αρμόδια Υπουργεία αναδεικνύουμε το σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των Διαιτολογικών γραφείων και των υπηρεσιών από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (με κωδικούς δραστηριότητας ΚΑΔ 86901910 και 96041001).

Πρόκειται για μια ακατανόητη, προβληματική και προσβλητική εξαίρεση του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου, του μόνου παραϊατρικού επαγγέλματος που αναστέλλεται η λειτουργία του, τη στιγμή που στηn πρώτη φάση των έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δεν είχε διακοπεί η λειτουργία του ΚΑΔ 86901910. Το γεγονός αυτό είχε αξιόλογη συνεισφορά και μόνο θετικό πρόσημο στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Επιπρόσθετα προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά όταν αντίστοιχες κατηγορίες παραϊατρικών επαγγελμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ΚΑΔ διατηρούν κανονικά την λειτουργία τους! Ο ΚΑΔ 86901910 είναι το μόνο παραϊατρικό επάγγελμα που τίθεται σε αναστολή λειτουργίας! Σημειωτέον, βέβαια, οτι και ο ΚΑΔ 96041001 ανήκει στην κατηγορία των παραϊατρικών επαγγελμάτων, καθώς παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρέσιες διαιτολογίας από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Αν και στην συγκεκριμένη ΚΥΑ επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική να υπογραμμίσουμε ότι: Η εκ του σύνεγγυς συνεδρία στην εφαρμογή της Διαιτολογικής Πράξης είναι κρίσιμη διότι η κλινική εκτίμηση, η διατροφική διάγνωση και οι ανθρωπομετρήσεις (βάρος, ύψος, αξιολόγηση της σύστασης σώματος) που καθορίζουν τη Διαιτητική Εντολή, τον σχεδιασμό του Διαιτολογικού Προγράμματος και ως εκ τούτου κρίνουν την επιτυχία της Διαιτολογικής Παρέμβασης, είναι αναγκαίο να γίνονται δια ζώσης. Να τονιστεί, μάλιστα, ότι η Διαιτολογική Παρέμβαση, δεν περιλαμβάνει σωματική επαφή. Οι προαναφερθείσες δε αξιολογήσεις είναι εξόχως σημαντικές σε κλινικά περιστατικά (πχ διαβήτης) που πολύ συχνά ο Διαιτολόγος της Πρωτοβάθμιας Μονάδας Φροντίδας καλείται να υποστηρίξει και δεν επιδέχονται τυχαίων, και πιθανά λοιπών λανθασμένων, υπολογισμών.

Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι, όπως αναγνωρίζεται διεθνώς από όλους τους επιστημονικούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η παχυσαρκία και τα συνοδά μη μεταδιδόμενα νοσήματα αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών σε ασθενείς με covid-19. Αντίστοιχα, διεθνώς αναγνωρίζεται η σημασία της υιοθέτησης κατάλληλης διατροφής στην απώλεια βάρους, όπου κρίνεται αναγκαίο, στη βελτίωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα, στους ασθενείς με αντίστοιχες παθήσεις. Παράλληλα, τα δεδομένα παγκοσμίως δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας οι διατροφικές συνήθειες των πολιτών χειροτέρευσαν και το μέσο σωματικό βάρος αυξήθηκε, γεγονός που με την νέα επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας αναμένεται να επαναληφθεί. Την ίδια στιγμή, η αναστολή της λειτουργίας των διαιτολογικών γραφείων με την άκρως απαραίτητη δια ζώσης παρακολούθηση των ασθενών, όπου κρίνεται αναγκαίο, εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σημαντικό είναι επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος είναι ο μόνος επαγγελματίας και επιστήμονας υγείας που βάσει του Π.∆. 311/1997 (ΦΕΚ Α ́, 221/29-10-1997) συμμετέχει στην πρόληψη, θεραπεία και αντιμετώπιση παχυσαρκίας και άλλων χρόνιων νόσων που σχετίζονται με τη διατροφή.

Τέλος, τονίζουμε ότι καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, τα διαιτολογικά γραφεία λειτούργησαν με απόλυτη τήρηση των απαιτούμενων μέτρων (τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας από το διαιτολόγο και τον ασθενή, επαρκής αερισμός και απολύμανση του χώρου). Ο ΠΣΔΔ έχει εκδώσει συστάσεις προς τα μέλη του που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των διαιτολογικών γραφείων. Εφόσον μάλιστα, οι αρμόδιοι φορείς κρίνουν απαραίτητο είμαστε διατεθειμένοι να συμμορφωθούμε και σε αυστηροποίηση των μέτρων. Επιπλέον, καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και πρότερα, ο ΠΣΔΔ έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ, και άλλους φορείς υγείας και έχει συμμετάσχει σε οδηγίες διατροφής για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, ευπαθείς και υγιείς.

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε προς την κυβέρνηση την εξαίρεση από την αναστολή λειτουργίας των ΚΑΔ 86901910 «Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί» καθώς και του ΚΑΔ 96041001 «Υπηρεσίες Διαιτολογίας» με τη διατήρηση της παράλληλης επικουρικής χρήσης της τηλεργασίας, όπως άλλωστε προβλέπεται για όλα τα παραϊατρικά επαγγέλματα (π.χ. Ψυχολόγοι, Φυσικοθεραπευτές κλπ).

Αναμένουμε άμεσα να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξαιρεθούν οι διαιτολογικές υπηρεσίες από την αναστολή εργασίας με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας».