Το φάρμακο για την αρθρίτιδα, tocilizumab μειώνει τον κίνδυνο θανάτου σε νοσηλευόμενους με σοβαρή COVID-19, το χρόνο ανάρρωσης και την ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, έδειξαν τα αποτελέσματα μεγάλης δοκιμής.

Tα ευρήματα από την δοκιμή RECOVERY θα μπορούσαν να συμβάλουν  στη μείωση της σύγχυσης σχετικά με το αν το tocilizumab έχει όφελος σε ασθενείς με COVID-19, μετά από πρόσφατα μεικτά αποτελέσματα δοκιμών.

Ο Peter Horby, καθηγητής στο Oxford University και κύριος ερευνητής, δήλωσε ότι γνωρίζουμε πως τα οφέλη του tocilizumab εκτείνονται σε όλους τους ασθενείς με COVID οι οποίοι έχουν χαμηλό οξυγόνο και σημαντική φλεγμονή.

Πέρσι τον Ιούνιο, η δοκιμή RECOVERYανακάλυψε ότι το στεροειδές  dexamethasone μείωσε τα ποσοστά θνητότητας κατά το ένα τρίτο περίπου, στους πιο σοβαρά αρρώστους με COVID-19. Το tocilizumab είναι αντιφλεγμονώδες μονοκλωνικό αντίσωμα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Προστέθηκε στη δοκιμή τον Απρίλιο 2020 σε ασθενείς με COVID-19 που χρειάζονταν οξυγόνο και είχαν φλεγμονή.

Τα στοιχεία προέρχονται από 2.022 COVID-19 ασθενείς που τοποθετήθηκαν  τυχαία σε 2 ομάδες- αυτοί που έλαβαν ενδοφλεβίως το tocilizumab συγκρίθηκαν με 2.094 ασθενείς που έλαβαν τη συνήθη αγωγή. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το 82% των ασθενών λάμβαναν συστημικό στεροειδές όπως το dexamethasone.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αγωγή με το tocilizumab μείωσε σημαντικά τους θανάτους,  με 596 (29%) στην ομάδα του tocilizumab να πεθαίνουν  εντός 28 ημερών σε σύγκριση με  694 (33%)  στην ομάδα συνήθους περίθαλψης.

Αυτό μεταφράζεται σε απολυτή διαφορά  της τάξης του 4% και σημαίνει ότι για κάθε 25 ασθενείς στους οποίους χορηγείται tocilizumab, θα μπορούσε να σωθεί μια επιπλέον ζωή, δήλωσαν οι Horby και Martin Landray.

Πρόσθεσαν ότι τα οφέλη του tocilizumab φάνηκαν καθαρά- επιπλέον αυτών των στεροειδών.

Με συνδυαστική χρήση, η επίδραση είναι ουσιαστική, δήλωσε ο καθηγητής Landray. Πρόσθεσε ότι αποτελέσματα δείχνουν σαφώς τα οφέλη του tocilizumab και dexamethasone στις χειρότερες συνέπειες της COVID-19 – βελτιώνοντας την επιβίωση, μειώνοντας το χρόνο νοσηλείας και την ανάγκη μηχανικού αερισμού.