Νέα έρευνα του Griffith University στην Αυστραλία, ανακάλυψε ότι ο καρκίνος ,η χρόνια νεφρική νόσος, ο διαβήτης και η υπέρταση είναι οι 4 κύριες συννοσηρότητες που οδηγούν σε θανάτους από Covid-19.

Μετά από ανάλυση βάσης δεδομένων 375,859 ατόμων από 14 χώρες, ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χρόνια νεφρική νόσος, στατιστικά ήταν η πιο εμφανής συννοσηρότητα που συνδεόταν με θνησιμότητα.

Διαπίστωσαν επίσης, ότι η υπέρταση, η παχυσαρκία και ο διαβήτης ήταν οι πιο συνήθεις υποκείμενες νόσοι στους ασθενείς με Covid-19.

Ωστόσο, η παχυσαρκία δεν αύξανε τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Ο ερευνητής Adam Taylor, δήλωσε ότι συννοσηρότητες συχνά αναφέρονται ως παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από κορωνοιό- ωστόσο ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένες επηρεάζουν τη νόσο είναι συζητήσιμος.

Δήλωσε ότι πρόκειται για παγκόσμια έρευνα που καλύπτει όλες τις συννοσηρότητες που αναφέρθηκε ότι εμπλέκονται στην επιδείνωση της COVID-19 που οδηγεί στο θάνατο. Επιτρέπει να εντοπιστούν συγκεκριμένες  συννοσηρότητες που έχουν υψηλότερο κίνδυνο στους ασθενείς και ομάδες COVID-19 υψηλού κινδύνου.

O καθηγητής  Suresh Mahlingam δήλωσε ότι η Covid-19 συνδεόταν με αυξημένη ισχύ θρόμβων- επομένως  ασθενείς με διαβήτη και υπέρταση θα μπορούσαν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης θαμβωτικών επιπλοκών

Στους ασθενείς με Covid-19 που είχαν χρόνια νεφρική νόσο, ο κίνδυνος θνητότητας  ήταν υψηλότερος  σε περιστατικά με νεφρική νόσο τελικού σταδίου σε σύγκριση με χρόνια νεφρική νόσο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι περαιτέρω έρευνα χρειάζεται για να εξηγηθεί η υψηλότερη εμφάνιση αυτών των συνννοσηροτήτων σε ασθενείς με λοίμωξη covid-19.