Το να ζει κάποιο παιδί σε στρεσογόνο οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει την πιθανότητα να γίνει παχύσαρκο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε οικογένειες από τη Σουηδία.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε σύγκριση με παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών που ζούσαν σε οικογένειες με χαμηλά επίπεδα στρες, παιδιά ίδιας ηλικίας από οικογένειες με υψηλά επίπεδα στρες είχαν περίπου διπλάσιο κίνδυνο παχυσαρκίας.

Οι οικογένειες μπορούν ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποιους στρεσογόνους παράγοντες, αλλά όχι πολλούς ταυτόχρονα, δήλωσε ο Felix-Sebastian Koch, του Πανεπιστημίου Linkping.

Όταν το στρες φτάνει σε επίπεδα που δεν μπορεί να διαχειριστεί η οικογένεια, σημειώνει ο Koch, τα παιδιά βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν παιδική παχυσαρκία.

Η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε τα επίπεδα στρες 7.443 οικογενειών από τη Σουηδία, από τον καιρό που γεννήθηκαν τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 5 έως 6 ετών. Ποσοστό 52% ήταν αγόρια.

Σε επόμενη αξιολόγηση, ποσοστό 4,2% των παιδιών ήταν παχύσαρκα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Journal of Pediatrics.’ Την περίοδο που διήρκεσε η έρευνα οι γονείς ανέφεραν διάφορους στρεσογόνους παράγοντες από σοβαρά γεγονότα, όπως ατύχημα ή ασθένεια στην οικογένεια, θάνατο, διαζύγιο, ανεργία ή έκθεση στη βία.

Επιπλέον, ανέφεραν στρεσογόνους παράγοντες από δυσκολίες στην ανατροφή ή θέματα σχετικά με τη σχέση των συζύγων. έλλειψη κοινωνικής στήριξης και ανησυχίες σχετικά με την υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.

Η ερευνητική ομάδα καθόρισε τις οικογένειες με υψηλό στρες σαν αυτές που ανέφεραν στρες σε τουλάχιστον 2 από 4 περιοχές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά από οικογένειες με υψηλά επίπεδα στρες, σε σύγκριση με παιδιά οικογενειών με χαμηλό στρες (που ανέφεραν στρεσογόνους παράγοντες σε μια ή καμία περιοχή) βρίσκονταν σε σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο παχυσαρκίας.

Το στρες πιθανόν παρεμβάλλεται με άλλους παράγοντες και επιδεινώνει το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας, σημειώνει ο Koch. Ωστόσο, σίγουρα δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα παιδικής παχυσαρκίας. Αφού τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το οικογενειακό στρες μπορεί πιθανόν να συμβάλλει στην παιδική παχυσαρκία, είναι σημαντικό για οικογένειες που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα στρες να αναζητήσουν στήριξη, καταλήγουν οι ερευνητές.

Πηγές:
‘Journal of Pediatrics.’