Η ακτινοθεραπεία που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των όγκων στον εγκέφαλο μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε εξασθένηση των νοητικών ικανοτήτων πολλά χρόνια αργότερα, σύμφωνα με νέα έρευνα Δανών επιστημόνων.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 65 ασθενείς, 12 χρόνια μετά την αγωγή, ανακάλυψε ότι όσοι είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης.

Όπως γράφουν στο περιοδικό ‘The Lancet Neurology’, οι ερευνητές, οι γιατροί θα πρέπει να συγκρατούνται από τη χρήση ακτινοθεραπείας όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι ασθενείς της έρευνας είχαν παρουσιάσει ένα είδος καρκίνου του εγκεφάλου που ονομάζεται χαμηλού βαθμού γλοίωμα–έναν από τους πιο συνήθεις τύπους καρκίνου του εγκεφάλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται συνήθως ακτινοθεραπεία μετά την αρχική εγχείρηση για την αφαίρεση του όγκου αλλά υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το αν πρέπει να χορηγείται αμέσως ή όταν υποτροπιάσει ο καρκίνος.Είναι γνωστό πως η αγωγή με ακτινοθεραπεία στον εγκέφαλο προκαλεί βλάβη στο φυσιολογικό ιστό που οι ερευνητές της παρούσας έρευνας υποπτεύονταν ότι θα μπορούσε να οδηγεί σε εξασθένηση των νοητικών ικανοτήτων.

Προηγούμενη έρευνα στους ίδιους ασθενείς, η οποία έγινε 6 χρόνια μετά την αγωγή δεν ανακάλυψε αλλαγή σε τομείς όπως η μνήμη, η συγκέντρωση και η ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών σε αυτούς που είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία.

Ωστόσο, η νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε περισσότερο από μια δεκαετία μετά την αρχική θεραπεία, ανακάλυψε σημαντικές διακυμάνσεις στα αποτελέσματα αρκετών νοητικών τεστ μεταξύ αυτών που είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία και αυτών που δεν είχαν.

Ποσοστό 53% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία εμφάνισαν εξασθένηση στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου σε σύγκριση με ποσοστό 27% των ασθενών που υποβλήθηκαν μόνο σε εγχείρηση.

Οι πιο έντονες διαφορές παρατηρήθηκαν σε τεστ που μετρούσαν την προσοχή.

Με δεκαετή επιβίωση κατά μέσον όρο για αυτό το είδος όγκου, οι ερευνητές δήλωσαν ότι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία βρίσκονται σε σημαντικό κίνδυνο να αναπτύξουν πρόβλημα μετά από χρόνια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια επιλογή θα ήταν να καθυστερήσουν οι γιατροί την έναρξη ακτινοθεραπείας καταφεύγοντας σε αυτήν όταν επιστρέψει ο όγκος. Η επικεφαλής της έρευνας Dr Linda Douw, από το Πανεπιστήμιο VU του Άμστερνταμ δήλωσε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Ειδικοί από τη Mayo Clinic δήλωσαν ότι είναι δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα, επειδή η ακτινοθεραπεία έχει βελτιωθεί από τότε που υποβλήθηκαν σε αγωγή οι ασθενείς της έρευνας, αλλά συμφωνεί ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.


Πηγές: ‘The Lancet Neurology’.