Στα 25 ανέρχονται τα νοσοκομεία που θα ξεκινήσουν την ολοήμερη λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος και ο υφυπουργός Οικονομικών κ.

Φίλιππος Σαχινίδης.

Τα νοσοκομεία που θα λειτουργήσουν ανά Υγεινομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), είναι τα εξής:

  • 1η ΥΠΕ: 'Αγία Σοφία', 'Αγλαΐα Κυριακού', 'Ευαγγελισμός', ΚΑΤ, 'Άγιος Σάββας, 'Γεννηματάς' Αθήνας, 'Ερυθρός'.
  • 2η ΥΠΕ: Κρατικό Νίκαιας, 'Τζάνειο', 'Αττικόν', 'Μεταξά', 'Θριάσιο'.
  • 3η ΥΠΕ: 'Παπανικολάου', 'Παπαγεωργίου' Θεσσαλονίκης.
  • 4η ΥΠΕ: ΑΧΕΠΑ, Αλεξανδρούπολης, 'Θεαγένειο', Καβάλας.
  • 5η ΥΠΕ: Λάρισας, Βόλου.
  • 6η ΥΠΕ: Πανεπιστημιακά Ρίου, Ιωαννίνων.
  • 7η ΥΠΕ: Πανεπιστημιακό Ηρακλείου, Γενικό Ηρακλείου 'Άγιος Γεώργιος' Χανίων.

Σε άμεση προτεραιότητα βρίσκονται τα νοσοκομεία: 'Ιπποκράτειο' Αθήνας (καρδιολογικό), 'Έλενα Βενιζέλου' (γυναικολογικά), 'Σωτηρία' (πνευμονολογικά), 'Άγιοι Ανάργυροι' (ακτινοθεραπείες) και 'Αλεξάνδρα' (μαστός, γυναικολογικά, πυρηνική ιατρική).

Το περιεχόμενο της ολοήμερης λειτουργίας είναι το εξής: Άμεση ένταξη στο πρόγραμμα των κλινικών ιατρείων που τώρα λειτουργούν τα απογευματινά ιατρεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και αργότερα οι χειρουργικές πράξεις.

Δαπάνη

Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται πέραν του τακτικού ωραρίου, βαρύνει το Ταμείο του ασθενούς.

Αν ο ασθενής δεν είναι ασφαλισμένος, καταβάλλει στο νοσοκομείο αμοιβή για τις πράξεις αυτές, με το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο. Για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται από τον ίδιο γιατρό, συμπληρωματικά στην επίσκεψη στο ιατρείο, όπως γυναικολογικοί ή καρδιολογικοί υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις, παρακεντήσεις, αμνιοκεντήσεις, ακτινοθεραπείες και χημειοθεραπείες, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή.

Τα έσοδα από την ολοήμερη λειτουργία, εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό και διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των εξόδων της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου.

Αμοιβές

Η αμοιβή για την επίσκεψη, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για τους πανεπιστημιακούς: Καθηγητές 90 ευρώ, αναπληρωτές καθηγητές 75 ευρώ, επίκουροι καθηγητές 60 ευρώ, λέκτορες 45 ευρώ.
  • Για τους ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ: Συντονιστές διευθυντές 80 ευρώ, διευθυντές 75 ευρώ, επιμελητές α΄ 60 ευρώ, επιμελητές β΄ 45ευρώ, επιμελητές γ΄ 30 ευρώ.
  • Για τους γιατρούς νοσοκομείων που βρίσκονται σε άγονες περιοχές: Συντονιστές διευθυντές 55 ευρώ, διευθυντές 50 ευρώ, επιμελητές α΄ 40 ευρώ, επιμελητές β΄ 30 ευρώ, επιμελητές γ΄ 20 ευρώ.

Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, επιπλέον του νοσηλίου και των υλικών, καθορίζεται στα 150 ευρώ για μικρή επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη που απαιτεί βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία.

Η αμοιβή των γιατρών για χειρουργικές ή επεμβατικές πράξεις είναι 60% του παραπάνω ποσού για τον πρώτο χειρουργό, 20% για τον αναισθησιολόγο και 20% για το δεύτερο χειρουργό.