Τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών, από το χώρο διακοπών στο πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης, καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για δύο από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτό ορίζει εγκύκλιος του προέδρου του Οργανισμού κ. Γεράσιμου Βουδούρη. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η κάλυψη των εξόδων αφορά οποιουσδήποτε μήνες και δεν ξεπερνά τα 400 ευρώ το μήνα.

Η υποβολή των δικαιολογητικών, καθώς και η πληρωμή των σχετικών δαπανών, για τους μήνες προσωρινής διαμονής, θα πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων που γίνεται και τους υπόλοιπους μήνες.

Διευκρινίζεται ότι, όπου αναφέρουμε απόσταση άνω ή κάτω των 42 χιλιομέτρων εννοείται η απόσταση από την οικία του ασφαλισμένου προς το κέντρο αιμοκάθαρσης και όχι τη συνολική απόσταση μετ΄ επιστροφής.

Ο ΕΟΠΥΥ επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο τύποι αποδείξεων ταξιμέτρου. Στον έναν εξ αυτών δεν αναγράφεται η ώρα έναρξης της διαδρομής (επιβίβαση του μισθωτή-επιβάτη).

Πληρούν όμως και οι δύο τύποι τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακόμα και στην περίπτωση του τύπου που δεν αναφέρεται η ώρα έναρξης της διαδρομής είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν από το χρόνο λήξης της διαδρομής (ώρα έκδοσης της απόδειξης) αφαιρεθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες