'Πλαφόν' θα είναι τα 100 ευρώ το μήνα για τα έξοδα μετακίνησης των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία.

Αυτό ορίζει, μεταξύ άλλων, πρόσφατη εγκύκλιος του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κ. Γεράσιμου Βουδούρη.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για τους πάσχοντες της Αθήνας και του Πειραιά, καταβάλλονται 38 ευρώ το μήνα, για τους πάσχοντες που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη 36 ευρώ και του Ηρακλείου και της Πάτρας 22 ευρώ.

Σε όσους διαμένουν στα υπόλοιπα αστική κέντρα, θα δίδονται 20 ευρώ μηνιαίως. Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων προς το πλησιέστερο κέντρο μετάγγισης καταβάλλεται δαπάνη με ταξί, βάσει χιλιομετρικής απόστασης και όχιπάνω από 100 ευρώ το μήνα.

Σε περίπτωση μετακίνησης στο μη πλησιέστερο κέντρο μετάγγισης καταβάλλεται ηδαπάνη μετακίνησης με ταξί, βάσει χιλιομετρικής απόστασης στο πλησιέστερο κέντρο και πάντως όχι πάνω από 100 ευρώ.

Ανώτερο

Σύμφωνα με τον κ. Βουδούρη, το ποσό των 100 ευρώ είναι, σε κάθε περίπτωση, το ανώτερο αποδιδόμενο ποσό και αφορά το συνολικό αριθμό των μηνιαίων μετακινήσεων για μετάγγιση ενός εκάστου ασφαλισμένου και πάντοτε προς το κοντινότερο κέντρο μετάγγισης.

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ταξί, τότε καταβάλλεται το αντίτιμο εισιτηρίου του κοινούμεταφορικού μέσου (λεωφορείο, τρένο, πλοίο).

Για να αποδοθεί η δαπάνη μετακίνησης των μεταγγιζόμενων θαλασσαιμικών ασφαλισμένων από την οικίας τους προς τη (κοντινότερη) μονάδαμεσογειακής αναιμίας και αντίστροφα απαιτείται η υποβολή εκ μέρους τους των εξής δικαιολογητικών:
  • Βεβαίωση του κρατικού νοσοκομείου ή του κέντρου αιμοδοσίας στο οποίο μεταγγίζονται και από την οποία θα προκύπτει η πάθηση, καθώς και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες ο ασφαλισμένος ασθενής επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη μονάδα και υπεβλήθη σε μετάγγιση λόγω της πάθησής του.
  • Αποδείξεις ταξί κατά τις ημέρες που μετακινήθηκε.
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ταξί, απαιτούνται:
  • Αποδείξεις καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων του κοινού μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, τρένο, πλοίο) που χρησιμοποιήθηκε κάθε φορά, όταν η μετακίνηση γίνει με τα κοινά μεταφορικά μέσα (λεωφορείο, τρένο, πλοίο).
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση (μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο) βεβαίωση από το ΚΤΕΛ ή τον Ο.Σ.Ε. ή το αρμόδιο λιμεναρχείο από την οποία να προκύπτει το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ECDC: 6 νέα κρούσματα ιλαράς στην Ελλάδα - 29 από την αρχή του έτους
H αυτοφροντίδα στο προσκήνιο
Αντισύλληψη: Μύθοι και αλήθειες