Με αναλογικό τρόπο θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ τα έξοδα μετακίνησης ασφαλισμένων, οι οποίοι πραγματοποιούν λιγότερες από 13 συνεδρίες αιμοκάθαρσης το μήνα.

Σχετική απόφαση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σε περίπτωση που οι αιμοκαθαρόμενοι ασφαλισμένοι υποβληθούν σε λιγότερες από 13 αιμοκαθάρσεις μηνιαία, τότε θα αποζημιώνονται αναλογικά βάσει των πραγματοποιηθέντων ανά μήνα αιμοκαθάρσεων.

Για παράδειγμα, για μετακίνηση εντός της νομαρχιακής ζώνης Αθηνών – Πειραιώς, όπου το πάγιο αποδιδόμενο ποσό είναι 230 ευρώ μηνιαία, ασφαλισμένος που πραγματοποίησε οκτώ συνεδρίες το μήνα μήνα θα αποζημιωθεί με το ποσό που προκύπτει από τον τύπο 230: 13 X 8 = 141,54 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο στις περιπτώσεις αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων που είναι μόνιμοι κάτοικοι αστικών κέντρων και μετακινούνται εντός των ορίων αυτών, προς την επιλεγμένη μονάδααιμοκάθαρσης και ως εκ τούτου αποζημιώνονται με τα πάγια ποσά.

Το ίδιο θα ισχύει και για την απόδοση των πάγιων αποδιδόμενων ποσών από την 1η Δεκεμβρίου 2012, που προβλέπονται από τον τροποποιημένο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ,ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3054/18-11-2012.

Δ.Κ.