Του Δημήτρη Καραγιώργου

Ένας στους τρεις Έλληνες ασθενείς αραίωσε τη συχνότητα λήψης φαρμάκου, ώστε να διαρκέσει περισσότερο, λόγω οικονομικής αδυναμίας να αγοράσει φάρμακα.

Το συγκλονιστικό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα, η οποία παρουσιάζεται την Πέμπτη στο συνέδριο με θέμα 'Ενημέρωση Υψηλού Κινδύνου: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσια Υγεία', το οποίο διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Η έρευνα αφορούσε τις απόψεις των πολιτών για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τον κίνδυνο, τον φόβο για τη Δημόσια Υγεία και τα συμπεράσματά της είναι συνοπτικά τα εξής:

Το 91,7% δήλωσαν ότι φοβούνται την έλλειψη δικαιοσύνης, το 84,4% την ανεργία, το 83,6% την φτώχεια, το 82,6% την εγκληματικότητα και το 81,4% την αρρώστια.

Το 60% ότι η οικονομική κρίση επηρέασε την υγεία του, το 56,9% ότι επηρέασε την ψυχική του υγεία και το 52,6% τις σχέσεις του.

Το 55,7% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι ανησυχούν για τη δυνατότητά τους να αγοράσουν φάρμακα, ενώ το 28,4% αραίωσε τη συχνότητα λήψης φαρμάκου, ώστε να διαρκέσει περισσότερο λόγω οικονομικής αδυναμίας να αγοράσει φάρμακα.

Ενημέρωση

Για την πηγή ενημέρωσής τους σε θέματα Υγείας, οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Το 79,7% ότι είναι πολύ και αρκετά ενημερωμένοι για θέματα υγείας. Το 76% ενημερώνεται από τον γιατρό, το 53,5% από τον φαρμακοποιό, το 58,8% από ιστοσελίδες, το 25,4% από τα social media και το 24% από εφημερίδες.

Το 84,6% είναι ικανοποιημένοι από την επάρκεια των πληροφοριών που λαμβάνουν από τον γιατρό, το 69,2% από τον φαρμακοποιό, το 54,4% από την επάρκεια των πληροφοριών που λαμβάνει από το διαδίκτυο και το 34,2% από την επάρκεια των πληροφοριών που λαμβάνει από τις εφημερίδες.

Η αναζήτηση πληροφοριών από μη γιατρούς, ενέχει και κινδύνους, καθώς το 61,6% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι έκαναν αυτοδιάγνωση μέσω internet, το 35,2% έκαναν αυτοδιάγνωση με βάση κάτι που είδαν στην τηλεόραση και το 34,2% ότι εμπιστεύονται διαγνωστικές μεθόδους που υπάρχουν στο internet.

Ταυτότητα της έρευνας

Επιστημονική Υπεύθυνη Έρευνας: Έφη Σίμου, PhD,
Επιστημονική Εποπτεία Καθηγήτρια Τομέα: Αναστασία Ρουμελιώτη.
Toμέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Διενέργεια έρευνας: ΚΑΠΑ RESEARCH.
Αντιπροσωπευτικό δείγμα, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, βάσει της απογραφής του 2001 της ΕΛΣΤΑΤ, 1.227 άτομα, πανελλαδικά, με αναλογική κατανομή στις 13 περιφέρειες της χώρας
Χρονικό διάστημα συλλογής: 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2013.