Σε ιδιωτική εταιρεία ανατίθεται το έργο της διαμόρφωσης γενικών προδιαγραφών συντονιστικής λειτουργίας των νέων δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Η “Signum ΑΕ” αναλαμβάνει να παραδώσει σε δύο μήνες στις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) τα εργαλεία για τον συντονισμό και τη διοίκηση των νέων δομών.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας κ. Πελοπίδα Καλλίρη (φωτό).

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία θα εκπονήσει τις γενικές προδιαγραφές για τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΕΔΥ για την ανάπτυξη των εξής:

Εργαλείων και πρωτοκόλλων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και του συντονισμού, της δικτύωσης και της ποιοτικής λειτουργίας των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, που εποπτεύονται από τις ΥΠΕ.

Προδιαγραφών κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

Προδιαγραφών συστήματος συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υγείας.

Κόστος

Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 8.943 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά στις 11.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013.

Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες