Σε πλήρη έλεγχο θα βρίσκονται και τα αναπνευστικά είδη που χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του.

Από τη Δευτέρα, αναπνευστήρες, οξυγόνο και λοιπό υλικό θα χορηγούνται με γνωμάτευση που θα χορηγείται από συμβεβλημένους και μη γιατρούς μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Με τον τρόπο αυτό, δεν θα μπορούν να γίνονται υπερβολικές χρεώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, όπως εκτιμά η διοίκηση ότι συνέβαινε όταν οι γνωματεύσεις δίνονταν χειρόγραφα.

Ανάλογο πρόβλημα υπήρχε και με τα οπτικά και τα υλικά αιμοκάθαρσης, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού θα είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν ποιος γιατρός χορήγησε τι υλικό σε ποιον ασφαλισμένο.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είχε προαναγγείλει από τον περασμένο Νοέμβριο τις αλλαγές στον τρόπο χορήγησης των εν λόγω υλικών και το σχετικό θέμα είχε παρουσιαστεί από το Iatronet.

Χορήγηση

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Κοντός, η χορήγηση των γνωματεύσεων για αναπνευστικά είδη θα γίνεται και από συμβεβλημένους γιατρούς και από μη συμβεβλημένους.

Οι μη συμβεβλημένοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή “εγγραφή” που υπάρχει στο σύστημα και οι συμβεβλημένοι την εφαρμογή “μεταβολή”.

Σταδιακά, όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή “Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ” με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές.

Εκτύπωση

Στην παρούσα φάση θα εκτυπώνεται η ηλεκτρονική γνωμάτευση για οποιαδήποτε χρήση.

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.

Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.

Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες