Αυθαίρετη και με πολλά ερωτηματικά χαρακτηρίζουν ακτινολόγοι την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας να εκτελείται δωρεάν η ψηφιακή μαστογραφία, ενώ αναρωτιούνται ποιος θα πληρώσει πραγματικά το ‘’μάρμαρο’’!

Στο πλαίσιο αυτό, Ιατροί Ακτινολόγοι που ασκούν την ειδικότητά τους από διάφορες θέσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ, ιατροί του ΕΣΥ, κλπ) έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Υγείας και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, καθώς, όπως αναφέρουν, ενημερώθηκαν μέσω του τύπου και των μέσων δικτύωσης (!) για την τιμολόγηση της ψηφιακής μαστογραφίας η οποία θα μπορεί πλέον να εκτελείται (δωρεάν) συνταγογραφούμενη στον ΕΟΠΥΥ, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους.

Όπως υποστηρίζουν, «αναμφισβήτητη είναι η ανάγκη του γυναικείου πληθυσμού της χώρας να υποβάλλεται στην προληπτική ψηφιακή μαστογραφία. Και ασφαλώς, είναι υποχρέωση της πολιτείας να χορηγεί δωρεάν τη βασική αυτή εξέταση που αφορά την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού».

Ωστόσο, στην επιστολή καταγράφεται ο έντονος προβληματισμός των ακτινολόγων, καθώς κανένα επίσημο όργανο της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής ή άλλος επίσημος φορέας δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία τιμολόγησης της ανωτέρω εξέτασης. Όπως υποστηρίζεται στο έγγραφο, στη διαδικασία τιμολόγησης οι πλέον αρμόδιοι για να έχουν άποψη θα ήταν εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν το μεγάλο κόστος αγοράς, συντήρησης και λειτουργίας των ψηφιακών μαστογράφων, το μεγάλο κόστος της ψυχοφθόρας διαδικασίας που είναι η σωστή διάγνωση της ψηφιακής μαστογραφίας και το μεγάλο κόστος της συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται ότι «με δεδομένο τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ προς τα ιδιωτικά συμβεβλημένα εργαστήρια, η προσθήκη μιας εξέτασης υψηλού κόστους, όπως είναι η ψηφιακή μαστογραφία, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό τους κατά μερικά εκατομμύρια ευρώ και θα επιφέρει τεράστια ζημιά στο σύνολο των εργαστηρίων (και όχι μόνο σε όσα διαθέτουν ψηφιακό Μαστογράφο). Το κόστος, δηλαδή, θα κληθούν, για άλλη μια φορά, να επωμισθούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ακτινοδιαγνώστες.

Παράλληλα, θα υπάρξει και μεγάλη επιβάρυνση των ετήσιων προϋπολογισμών των Κρατικών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων τα οποία εκτελούν Ψηφιακές Μαστογραφίες στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας αυτών, δεδομένου ότι το κόστος αυτό σήμερα βαρύνει αποκλειστικά τις εξεταζόμενες γυναίκες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ακτινολόγοι με την επιστολή τους ρωτούν ευθέως «αν θα υπάρξει πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της ψηφιακής μαστογραφίας και ποια θα είναι η πολιτική εξόφλησης των εξετάσεων που προτίθεστε να ακολουθήσετε. Αν, τελικά, είναι αδύνατη η αύξηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη των επιπλέον εξετάσεων, θα ήταν, ίσως, δυνατή η εύρεση διαφορετικών τρόπων αποζημίωσης για τις εξετάσεις αυτές, όπως για παράδειγμα η αποζημίωση της εξέτασης κατευθείαν στον ασφαλισμένο και όχι στο εργαστήριο και η έκπτωση των εξετάσεων αυτών από τις φορολογικές υποχρεώσεις τους».