Κατάργηση ή μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα σε πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 1.200 ευρώ, προβλέπει το άρθρο 9 του πολυνομοσχεδίου (εδώ) που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή.

Η διάταξη αφορά περιορισμένο αριθμό ασθενών, δεδομένου πως με τον νόμο 4368 του 2016 καλύπτονται και μάλιστα χωρίς συμμετοχή οι φαρμακευτικές δαπάνες ανασφάλιστων και φτωχών πολιτών.

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, με τη ρύθμιση, καθορίζεται μία σταθερή ροή χρηματοδότησης ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας.

Με αυτή, καλύπτονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ανάπηροι και ανασφάλιστοι, καθώς και πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα.

Η διάταξη αφορά κυρίως τους συνταξιούχους, των οποίων η φαρμακευτική δαπάνη είναι – κατά κανόνα – ιδιαίτερα υψηλή.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο ασθενής καλύπτει ένα ποσοστό του συνταγογραφούμενου φαρμάκου, ανάλογα με την ασθένειά του, σε ποσοστά που ανέρχονται σε 0%, 10% και 25%.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχει μείωση στο μισό της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη έως και συνολική κατάργηση σε ανέργους, συνταξιούχους και εργαζόμενους ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

Ειδικότερα, μειώνεται ή μηδενίζεται η συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για μία σειρά από κοινωνικές κατηγορίες, ώστε να διασφαλίζεται η καθολική και εγγυημένη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε φάρμακα.

Μηδενική

Η διάταξη αφορά περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι δεν έχουν ήδη μηδενική συμμετοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος περίθαλψης συμμετέχει με μηδενικό ποσοστό, είτε ως υπαγόμενος στον ειδικό κατάλογο παθήσεων είτε ως στερούμενος του ΕΚΑΣ, η διάταξη δεν υπερέχει, αλλά εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη πρόβλεψη.

Στην εισηγητική έκθεση επισημαίνεται πως στηρίζονται έτσι οι κοινωνικές δαπάνες του προϋπολογισμού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το ύψος των οποίων υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (6,7% του ΑΕΠ έναντι 10,1%).

Δημ.Κ.