Εξηγήσεις από την ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης ζήτησε η διοίκηση του νοσοκομείου Κιλκίς, έπειτα από τον εντοπισμό ποντικού σε χώρο φύλαξης υγειονομικού υλικού.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), από το οποίο δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες.

Τα παραπάνω επισημαίνει η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαρία Βλάχου, έπειτα από τη δημοσιοποίηση πιστοποιητικού εποπτών Υγείας για ύπαρξη τρωκτικών σε χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την κ. Βλάχου, με την ανάληψη καθηκόντων της διοικήτρια στο νοσοκομείο, προχώρησε άμεσα στην υπογραφή σύμβασης με εταιρεία απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης.

Έπειτα από την εμφάνιση τρωκτικού και την αυτοψία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, εστάλη έγγραφο προς την ανάδοχο εταιρεία.

Με αυτό, ζητούνται εξηγήσεις για τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του έργου, όπως αναφέρεται στην προσφορά της και ότι θα εξεταστεί η επιβολή προστίμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς είναι υπεύθυνοι για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Δολώματα

Οι ενέργειες στις οποίες προέβη η διοίκηση, ήταν μυοκτονία και απολύμανση της αποθήκης της Ορθοπεδικής και τοποθετήθηκαν επιπλέον δολωματικοί σταθμοί από την εταιρεία.

Η επιτροπή λοιμώξεων και η Διοίκηση ήταν σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, από το οποίο εστάλησαν και οι γραπτές οδηγίες για την σωστή αντιμετώπιση του συμβάντος και τα μέτρα πρόληψης που έπρεπε να ληφθούν για την μετάδοση νοσημάτων από τρωκτικά.

Επιπλέον, δόθηκε άμεσα εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία και το γραφείο Επιστασίας για την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στην έκθεση αυτοψίας.

Πόρτα

Συγκεκριμένα, έχει γίνει προμήθεια αεροστόπ πόρτας και η τοποθέτησή τους είναι άμεση. Έγινε σύσταση στο προσωπικό να παραμένουν οι εξωτερικές θύρες κλειστές.

Έγινε, επίσης, έλεγχος όλων των αγωγών αποχέτευσης εντός και εκτός του νοσοκομείου και έχουν τοποθετηθεί σχάρες σε πατοσίφωνα μπάνιου. Παράλληλα, έγινε αίτηση για προμήθεια επιπλέον σχαρών για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με την κ. Βλάχου, έχει ήδη ορισθεί η διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τυχόν ευθυνών των εμπλεκομένων υπάλληλων για ελλιπή άσκηση καθηκόντων.

Δημ.Κ.