Την ανάγκη να στραφεί η πολιτική προς την κατεύθυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας, επισημαίνει ο Θεόδωρος Τρύφων.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των “θεσμών” και με αφορμή την επικείμενη τρίτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) σημειώνει τα εξής:

“Ο φαρμακευτικός κλάδος στραγγαλίζεται από την μονομερή εστίαση σε μέτρα λογιστικού χαρακτήρα, όπως η τιμολόγηση και η επιβολή υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών rebate και clawback.

Επιτέλους, έπειτα από οκτώ χρόνια μνημονιακών παρεμβάσεων στον χώρο της Υγείας και του φαρμάκου ειδικότερα, έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις”.

Ο κ. Τρύφων επισημαίνει πως η τιμολόγηση έχει εξελιχθεί σε μηχανισμό εξόντωσης των παλαιών καταξιωμένων φαρμάκων.

Το ύψος των rebate και clawback – αναφέρει – ττιμωρεί την υγιή επιχειρηματικότητα και διαλύει κάθε έννοια επενδύσεων:

Βιωσιμότητα

“Η συνεχής υπερβολική πίεση στη φαρμακοβιομηχανία απειλεί τη βιωσιμότητά της και την επάρκεια της φαρμακευτικής αγοράς”, σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΕΦ.

Ζητεί να επισπευστεί  η υλοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης και της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Προτείνει, παράλληλα, να εξαιρεθεί από τους ανεπαρκείς, κλειστούς φαρμακευτικούς προϋπολογισμούς η δαπάνη που αφορά σε ειδικές κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων.

Δημ.Κ.