Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι  ‘’εξ αρχής αντιμετώπισε με σοβαρότητα το θέμα του συμψηφισμού του rebate και clawback οφειλών 2012-2015. Ο ΙΣΑ χαρακτήρισε τον προτεινόμενο συμβιβασμό, όπως αρχικά τέθηκε «τελεσίγραφο».

Προχθές πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με όλους τους υγειονομικούς φορείς στην οποία συζητήθηκε διεξοδικώς ο συμψηφισμός των οφειλών ετών 2012 έως 2015.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης  ενημέρωσε τους παριστάμενους σχετικά με τις δράσεις του ΙΣΑ που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Και ειδικότερα:

Πέτυχε την παράταση της προθεσμίας. Ο ΙΣΑ αισθανόμενος την κρισιμότητα των στιγμών προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη για τα πορίσματα του οποίου θα ενημερωθούν τα μέλη μας άμεσα.

 Ο ΙΣΑ απέστειλε συγκεκριμένα ερωτήματα στον ΕΟΠΥΥ, τα ακόλουθα:

(1)          Πότε και με ποιο ακριβώς τρόπο θα κληθούν να καταβάλουν το υπερβάλλον οι πάροχοι εκείνοι οι οποίοι, μετά τον κατά τον  παραπάνω υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, έχουν οφειλή. Παραμένει ερώτημα ποια θα είναι η αντιμετώπιση του οφειλέτη παρόχου αν αποδεχθεί ή αν δεν αποδεχθεί τον προτεινόμενο συμβιβασμό. Αιτηθήκαμε σε κάθε περίπτωση, οι δόσεις να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο μέτρο με εκείνο που ισχύει και για τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.

(2)          Ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες συνέπειες απόρριψης της προτάσεως συμβιβασμού για τον πάροχο.

(3)          Πώς και πότε θα αποδοθούν τα οφειλόμενα σε εκείνους από τους παρόχους που έχουν να εισπράξουν από τον ΕΟΠΥΥ μετά τον συμψηφισμό .

Σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις στα παραπάνω δεν έχουμε λάβει.

Οι σχετικές πάντως διατάξεις προβλέπουν είσπραξη με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, δηλαδή μέσω ΚΕΑΟ) και αναστολή της ισχύος της σύμβασης μέχρι την αποπληρωμή.

Στη συζήτηση επίσης αναφέρθηκαν τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον υπολογισμό του rebate και clawback σύμφωνα με ποιον  αλγόριθμο υπολογίζεται, καθώς επίσης και τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν προβεί κάποιος στον σχετικό συμψηφισμό.

Κοινό αίτημα όλων των φορέων είναι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ να είναι βάσει πραγματικών αναγκών, έτσι ώστε κάθε παραπεμπτικό που εκδίδεται να πληρώνεται για να καταργηθούν τα επαίσχυντα μέτρα του clawback και rebate. 

Επίσης επισημάνθηκε από τους φορείς ότι δεν προκύπτει  η προθεσμία κατάθεσης των ενστάσεων. Οι φορείς επίσης ανέδειξαν το ζήτημα ότι η αναδρομικότητα ισχύος του rebate και clawback τους προξενεί τεράστιο πρόβλημα βιοπορισμού και τους θέτει σε δυσμενή θέση εν συγκρίσει με την θέση στην οποία θα βρίσκονταν αν ο συμψηφισμός γινόταν προ τριετίας. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι είναι ευκολότερο να αποπληρώσει κάποιος το ποσό για έκαστο έτος και όχι συνολικά για τριετία.  Με βάση τα ανωτέρω οι φορείς αποφάσισαν ότι η ατομική προσφυγή στην Δικαιοσύνη αποτελεί τον πρόσφορο τρόπο για να αποφευχθεί η καταστροφή των φορέων ΠΦΥ εξαιτίας αυτής της απόφασης. ‘’