Σε εκκαθάριση από ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας, τίθεται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕΔΙ).

Το ΕΚΕΔΙ είχε συσταθεί το 1992, με τον νόμο 2071 που είχε κατατεθεί από τον τότε υπουργό Υγείας Γιώργο Σούρλα και αποτελούσε πνευματικό δημιούργημα του καθηγητή Σωτήρη Ράπτη (φωτό), ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Μάιο.

Τρεις μήνες μετά τον θάνατό του, το υπουργείο Υγείας προχώρησε την κατάργηση του Κέντρου, με τον νόμο 4486/17 (άρθρο 70), ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω.

Καθολικός διάδοχος του ΕΚΕΔΙ κατέστη το ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον υπουργό Υγείας, ενώ οι οργανικές θέσεις του προσωπικού μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο, οι διαδικασίες κατάργησης του νομικού προσώπου έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες, δηλαδή κατά τον τρέχοντα μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων που απορρέουν από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.

Εκκαθάριση

Η ομάδα, που αποτελείται από τρία υπηρεσιακά στελέχη, έχει ως έργο τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων που απορρέουν από την αυτοδίκαιη κατάργηση του ΕΚΕΔΙ και ειδικότερα θέματα που αφορούν:

  • Την επίλυση θεμάτων οικονομικής φύσης (φορολογικές εκκρεμότητες και μεταφορά αποθεματικού προς την Τράπεζα της Ελλάδος).
  • Την καταγραφή και μεταφορά των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ΕΚΕΔΙ, των Διαβητολογικών Κέντρων και Μονάδας Έρευνας για τον Διαβήτη.

Η ομάδα εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της έως το τέλος Νοεμβρίου.

 

Επιπλέον Πληροφορίες