Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ με τις τιμές αποδιδόμενης αποζημίωσης 11.180 ειδών πρόσθετης περίθαλψης.

Τα εν λόγω προϊόντα, εμπίπτουν στο άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών (ΕΚΠΥ) του Οργανισμού, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω.

Σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ, για τα υλικά αυτά προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά.

Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για τα θεραπευτικά μέσα και τις προθέσεις που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις αποθήκες του ΕΟΠΥΥ, καθώς και όσοι έχουν κριθεί από τις Ειδικές Επιτροπές (ΚΕΠΑ) και λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας.

Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές, προσδιορίζονται από την κατώτερη τιμή μεταξύ αυτής που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών ή στον ΕΚΠΥ.

Μεταξύ των 11.180 ειδών, που παρατίθενται πιο κάτω, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ακουστικά βαρηκοΐας (τιμή αποζημίωσης 600 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή CRAP απλή (775,33 έως 840 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή CRAP αυτόματη (943 έως 1.050 ευρώ).
 • Αναπνευστικός νεφελοποιητής (250 ευρώ).
 • Αναπνευστικός συμπυκνωτής οξυγόνου (86,67 έως 90 ευρώ).
 • Συσκευή αναρρόφησης πτυέλων (90 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή Bipap s/t (3.266 έως 3.500 ευρώ).
 • Αναπνευστική συσκευή όγκου πίεσης (6.740 έως 7.000 ευρώ).
 • Εξασκητής αναπνοής (41,67 έως 90 ευρώ).
 • Αναπνευστικός ασκός (90 ευρώ).
 • Νεφελοποιητής (75 έως 250 ευρώ).
 • Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου (933,33 έως 1.080 ευρώ).
 • Αναπηρικό αμαξίδιο απλό (161 ευρώ).
 • Αναπηρικό αναξίδιο ειδικού τύπου (285 έως 445 ευρώ).
 • Αναπηρικό αμαξίδιο παιδικό (1.045 ευρώ).
 • Ανυψωτικό λεκάνης (39,50 έως 40 ευρώ).
 • Λαρυγγόφωνο (600 ευρώ).
 • Στηθόδεσμος μαστεκτομής (53,61 ευρώ).
 • Τεχνητός μαστός (92,78 ευρώ).

Οι παραπάνω τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τον τύπο και το εργοστάσιο κατασκευής κάθε χορηγούμενου προϊόντος.

Επιπλέον Πληροφορίες