Δύο σημαντικές διακρίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε τις περασμένες μέρες ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ.

Ο Σωτήρης Μπερσίμης έλαβε τον τίτλο “Καλύτερος Manager για το 2018” από το European Network for Business and Industry Statistics. Εξελέγη, επίσης, πρόεδρος του European Healthcare Fraud & Corruption Network.

Πρόκειται για σημαντική διάκριση καθώς για πρώτη φορά το βραβείο απονέμεται σε Έλληνα και πρώτη φορά σε manager δημόσιου οργανισμού.

Και στις δύο περιπτώσεις, τού αναγνωρίστηκε η επιτυχία και η προστιθέμενη αξία που δημιούργησε, αξιοποιώντας την καινοτομία, την τεχνολογία και τη στατιστική.

Το European Network for Business and Industry Statistics είναι ένας αυτόνομος φορέας με έδρα το Άμστερνταμ, που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη στατιστικών και αναλυτικών μεθόδων στη διοίκηση επιχειρήσεων και τη βιομηχανία στην Ευρώπη.

Η επιτροπή αξιολόγησης σημειώνει πως πως ο κ. Μπερσίμης “αξιοποίησε τις θεωρητικές του γνώσεις στη Στατιστική, προκειμένου να βοηθήσει στη διαχείριση των προσπαθειών που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα”.

Τού αναγνωρίστηκε πως εισηγήθηκε νομοθεσία για την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στην ανίχνευση της απάτης και στον έλεγχο των δαπανών.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται ο έλεγχος των παρόχων και η τελική εκκαθάριση των απαιτήσεων, οι κανόνες ICD10 στις διαγνωστικές εξετάσεις, η συγκριτική αξιολόγηση των ΚΕΝ και ο έλεγχος των συνταγών με χρήση εικόνων.

Με τον τρόπο αυτό, μειώθηκαν οι καθυστερήσεις εξόφλησης των παρόχων, με τα οφειλόμενα ποσά να είναι 500 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2017, έναντι 2 δισεκατομμυρίων.

Τεχνολογία

Και στις δύο περιπτώσεις το κρίσιμο σημείο της επιτυχίας του είναι η προστιθέμενη αξία που δημιούργησε για τον Οργανισμό, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και την επιστήμη της Στατιστικής, αναζητώντας τα διαθέσιμα στοιχεία (big data) kai επιτυγχάνοντας βέλτιστες αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

Το βραβείο "Best Manager Award" έχει θεσμοθετηθεί από το European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS) που αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό, με σκοπό την προαγωγή της χρήσης στατιστικών μεθόδων προς όφελος της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και επιχειρήσεων.

Η έδρα του ENBIS είναι στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, με περισσότερα από 5.000 μέλη (ιδιώτες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς).

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε managers επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οργανισμών οι οποίοι επιτυγχάνουν σημαντικούς στόχους κάνοντας ευρεία χρήση στατιστικών και αναλυτικών μεθόδων, διασφαλίζοντας δηλαδή τα αποτελέσματα με την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων και εν συνεχεία λαμβάνοντας τις βέλτιστες αποφάσεις.

Ενδεικτικά, τα προηγούμενα βραβεία έλαβαν managers από εταιρείες όπως: Kraft Foods, Coca-Cola, Bosch, General Motors, Novo Nordisk, Janssen Pharmaceutical, EDF Group France.

Δράσεις

Φέτος απονεμήθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από αξιολόγηση του συνόλου του έργου και των δράσεων που υλοποιούνται, μεταξύ των οποίων:

  • Εφαρμογή στατιστικής και επιχειρησιακής αναλυτικής με κύριο στόχο τη συνολική βιωσιμότητα του συστήματος προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίων των πολιτών.
  • Χρήση στατιστικής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών Υγείας.
  • Έλεγχος και τελική εκκαθάριση δαπανών υγείας των παρόχων με τη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας.
  • Εξορθολογισμός δαπανών και ομαλοποίηση του προγράμματος πληρωμών του Οργανισμού.
  • Απομείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού το 2016 (από 2 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους, σε 0,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017, μείωση 75%).

Το European Healthcare Fraud & Corruption Network εξέλεξε πρόεδρό του τον κ. Μπερσίμη στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Δικτύου (26 Απριλίου 2018, Βέλγιο), έπειτα από πρόταση των μελών του Δικτύου και αφού προηγήθηκε αξιολόγηση του έργου του στον ΕΟΠΥΥ.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αξιολογήθηκε για τις δράσεις που υλοποιούνται την τελευταία διετία στον Οργανισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων:

  • Τον εντοπισμό και την αποτροπή παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών Υγείας.
  • Την εκκαθάριση των δαπανών υγείας των παρόχων με χρήση τεχνικών δειγματοληψίας.
  • Τον εξορθολογισμό των δαπανών (ένταξη κανόνων ICD - 10 στα διαγνωστικά, διασύνδεση γνωματεύσεων και εκτελέσεων) και την ομαλοποίηση του προγράμματος πληρωμών του Οργανισμού.

Δίκτυο

Το European Healthcare Fraud & Corruption Network αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό Οργανισμό. Ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στο Βέλγιο.

Ως ο μοναδικός οργανισμός με αποστολή την καταπολέμηση της διαφθοράς, της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος και της απάτης στην Υγείας, το Δίκτυο έχει ως αποστολή του τη συνολική βελτίωση των αντίστοιχων Εθνικών Συστημάτων, προς όφελος κάθε ασθενούς.

Μέλη του είναι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς ασφάλισης. Ενδεικτικά, ο εθνικός ασφαλιστικός φορέας του Βελγίου με προϋπολογισμό 18 δισ. ευρώ, ο Γαλλικός Εθνικός Φορέας για την Ασφάλιση Μισθωτών που καλύπτει το 91% του πληθυσμού της χώρας, το ΕΣΥ της Ολλανδίας), υπουργεία Υγείας (Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σερβίας, Σλοβενίας) και ανεξάρτητες αρχές καταπολέμησης της απάτης στην Υγεία (όπως η καναδική Ένωση Καταπολέμησης Διαφθοράς στην Υγεία).

Έχουν, επίσης, υπογραφεί και Μνημόνια Συνεργασίας με Οργανισμούς από όλο τον κόσμο, όπως η Διεθνής Ένωσης Οργανισμών Αμοιβαίας Ωφέλειας και Παγκόσμια Δίκτυα (Παγκόσμιο Δίκτυο Υγείας και αντι - διαφθοράς (GHCAN), που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της καναδικής αρχής).

Βιογραφικό

Ο κ. Μπερσίμης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου υπηρετεί από το 2010.

Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2001, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα.

Εκτός του Πανεπιστημίου Πειραιά, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Ανήκει στο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διδάσκοντας εξειδικευμένα θέματα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Διασφάλιση Ποιότητας.