Έναν από τους μεγαλύτερους servers της χώρας απέκτησε ο ΕΟΠΥΥ. Διαθέτει τεράστια υπολογιστική δυνατότητα και μνήμη πάνω από 140 terabytes (1 terabyte =1.000.000.000.000 bytes).

Ανάλογα μηχανήματα διαθέτουν σήμερα στην Ελλάδα μόνον το Taxis Net και μεγάλες τράπεζες. Ο νέος εξοπλισμός, που απεικονίζεται πιο πάνω με τον διευθυντή Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ Γιώργο Αγγούρη, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.

Ενδεικτικό της βελτίωσης είναι ότι ο υπολογιστής έχει 112 πυρήνες, έναντι 48 του παλαιότερου συστήματος. Αυτό αυξάνει κατά έξι φορές την υπολογιστική του ισχύ, κατά τέσσερις φορές την ταχύτητα πρόσβασης στο λογισμικό εφαρμογών.

Παρέχει, δε, ανεξαρτησία από εξωγενείς παράγοντες, εξασφαλίζει τα δεδομένα του, λειτουργεί σε ένα αδιατάρακτο και ομοιογενές περιβάλλον και δίνει απεριόριστη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης νέων υπηρεσιών.

Το κόστος απόκτησης του εξοπλισμού ανήλθε σε 450.000 ευρώ και περιλαμβάνει υποδομές πυρασφάλειας και ασφαλούς πρόσβασης, κλιματισμό, αδιάλειπτη παροχή ρεύματος και δυνατότητα μελλοντικές επέκτασης.

Σε ημερήσια βάση, συνδέονται 60.000 απομακρυσμένοι χρήστες (πάροχοι του ΕΟΠΥΥ), 100.000 ασφαλισμένοι αναζητούν ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό και 1.300 υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ βασιζόταν στον server του ΕΦΚΑ, από τον οποίο σταδιακά μεταφέρεται στη νέα υποδομή. Αποκτά έτσι ευελιξία και δυνατότητα να “κτίζει” υπηρεσίες.

Έρευνα

Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, είναι η παροχή επιδημιολογικών στοιχείων σε ερευνητές οι οποίοι θέλουν να μελετήσουν παραμέτρους που σχετίζονται με την υγεία του πληθυσμού.

Διασφαλίζοντας ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων, οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώνουν προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, όπως η έκβαση της θεραπείας, η επίπτωση παθήσεων, η κατανάλωση φαρμάκων και υπηρεσιών.

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο μοντέλο, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία από έναν “κλειστό” πληθυσμό 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ενδεικτικό είναι πως ανάλογη βάση δεδομένων έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας ωστόσο μόλις το 3% του πληθυσμού της χώρας.

Πανεπιστημιακοί

Τις δυνατότητες στον τομέα της έρευνας παρουσιάζει την Παρασκευή η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε ομάδα πανεπιστημιακών που επισκέπτεται το κτίριο του Οργανισμού στην Πεύκη.

Η διοίκηση εκτιμά πως η χώρα μας διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως και με τα κατάλληλα εργαλεία προγραμματισμού θα παρέχει πολύτιμα στοιχεία για επιστήμονες και εταιρείες.

Η διαδικασία διάθεσης των στοιχείων θα γίνεται μελλοντικά έπειτα από διαπραγμάτευση των ενδιαφερόμενων με ειδική επιτροπή που θα έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό στον ΕΟΠΥΥ.