Υποχρεωτικός για όλους θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2019 0 θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Αυτό σημαίνει πως όσοι πολίτες δεν εγγραφούν, χάνουν τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου, αλλά δεν αποκλείονται από το σύστημα Υγείας.

Για το θέμα έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις μεγάλοι Ιατρικοί Σύλλογοι, όπως της Αθήνας (ΙΣΑ), το προεδρείο του οποίου κάνει λόγο για "κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας". Σε "μαζική αποασφάλιση του πληθυσμού" αναφέρεται η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ο οικογενειακός γιατρός είναι μία νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων, λειτουργεί και ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε οικογενειακό γιατρό (γενικό γιατρό ή παθολόγο, παιδίατρο), οι πολίτες έχουν αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο οικογενειακό γιατρό της επιλογής τους.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απ’ευθείας στον οικογενειακό γιατρό.
 • Για την αίτηση, μέσω της εφαρμογής, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
 • Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα rdv.ehealthnet.gr, με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
 • Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του οικογενειακού γιατρού).
 • Επιλογή οικογενειακού γιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο βήμα και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
 • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Εκτύπωση της αίτησης.

Υποβολή

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον οικογενειακό γιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον:

 • Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.

Αλλαγή

Από το υπουργείο Υγείας επισημαίνονται τα εξής:

Μπορείτε να αλλάξετε οικογενειακό γιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.

Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον οικογενειακό γιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.

Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό άλλης ειδικότητας, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον οικογενειακό γιατρό.

Δημ.Κ.