Στον αέρα βρίσκονται τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦΑμεΑ) από τη μη εκκαθάριση των νοσηλίων από το Νοέμβριο του 2018, αλλά και από την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τόσο για τις ειδικές Θεραπείες, όσο για την εισαγωγή ή την παράταση της παραμονής των εξυπηρετούμενων ΑμεΑ σε αυτά...

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία σε επιστολή που προώθησε στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Β. Πλαγιαννάκο ζητά:

α) Να προχωρήσει άμεσα η εκκαθάριση των νοσηλίων των Κ.Δ.Η.Φ.Α.μεΑ, με βάση το Άρθρο 29 παρ. 2 του νέου ΕΚΠΥ, η οποία έχει σταματήσει από 01/11/2018 για ανεξήγητους λόγους. Η μη εκκαθάριση έχει ήδη επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Κέντρων.

β) Μέχρι την ομαλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦΑμεΑ), να γίνονται δεκτές οι χειρόγραφες γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί πριν την 1/11/2018, αλλά και εκείνες που θα εκδοθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για την εισαγωγή ή την παράταση της παραμονής των εξυπηρετούμενων ΑμεΑ στα Κέντρα Διημέρευσης και να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και όχι μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Με τον τρόπο αυτό, αναφέρεται στην επιστολή, θα αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εξυπηρετούμενων που θα πρέπει, σε διαφορετική περίπτωση, να αναζητήσουν, μαζικά, εξ αρχής νέες γνωματεύσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, αλλά θα αποφευχθεί και ο φόρτος εργασίας για τις κλινικές, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα κλπ.  

γ) Όσον αφορά τον τρόπο εκκαθάρισης των ειδικών Θεραπειών, έως ότου ομαλοποιηθεί το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η επιστολή ζητά να τροποποιηθεί η εγκύκλιος της 18ης Φεβρουάριου 2019, με Θέμα «Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων και των γνωματεύσεων για την χορήγηση Ειδικών Θεραπειών» (ΑΔΑ:663ΩΟΞ7Μ-817), ώστε οι χειρόγραφες ιατρικές γνωματεύσεις να ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο και απαιτείται μεγάλη αναμονή για το κλείσιμο  ραντεβού με ιατρούς ανάλογων ειδικοτήτων για την έκδοση, μαζικά, νέων ηλεκτρονικών γνωματεύσεων.