Τις αλλαγές που επέρχονται με το νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων, συνοψίζει ο υπουργός Υγείας, με επιστολή του στους Συλλόγους Ασθενών.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Ξανθό, με το νέο πλαίσιο, δημιουργείται ένα πιο απλό, διαφανές, προβλέψιμο και βιώσιμο σύστημα τιμολόγησης που υπερβαίνει τις μνημονιακές επιταγές.

Αυτό γίνεται παίρνοντας ως βάση αναφοράς για την τιμολόγηση τον μέσο όρο από τις δύο χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης (αντί για τις τρεις χαμηλότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ίσχυε) για την τιμολόγηση των on patent και off patent φαρμάκων.

Οι τιμές αναφοράς προκύπτουν από χώρες με κοινό νόμισμα και παρόμοιο επίπεδο οικονομικής - κοινωνικής ανάπτυξης.

Η τιμολόγηση των νέων φαρμάκων θα εξακολουθήσει να γίνεται τέσσερις φορές τον χρόνο, ενώ η ανατιμολόγηση θα γίνεται μία φορά αντί για δύο.

Όσα on/off patent φάρμακα (εντός και εκτός πατέντας προστασίας) είναι πάνω από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων της Ευρωζώνης, μειώνονται σταδιακά (μέχρι 10% τον χρόνο) και μέχρι τις δύο χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης.

Όσα on/off patent είναι κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης, θα αυξηθούν σταδιακά (μέχρι 10% το χρόνο) και μέχρι τη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης.

Τα γενόσημα τιμολογούνται - ανατιμολογούνται στο 65% της τιμής του off patent (για όσα γενόσημα η μείωση είναι πάνω από 10% και μόνο για την πρώτη ανατιμολόγηση η τιμή τους διαμορφώνεται στο 75% της αντίστοιχης τιμής του προϊόντος αναφοράς) και μέχρι το κατώτατο όριο του κόστους ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ), ενώ μέχρι σήμερα πρακτικά δεν υπήρχε όριο στην συνεχή απομείωση τιμής.

Τα βιο - ομοειδή τιμολογούνται - ανατιμολογούνται με βάση τις δύο χαμηλότερες τιμές της ευρωζώνης.

Πτώση

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, με την πρόταση αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη πτώση τιμών, ειδικά στα γενόσημα.

Επιδιώκεται συνολική ευστάθεια στην αγορά φαρμάκου, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο τιμών (λόγω ισοδύναμων μειώσεων και αυξήσεων) και άρα η συμμετοχή του πολίτη.

Από τους 5.503 κωδικούς φαρμάκων που εμφανίζουν πωλήσεις στη χώρα, οι 4.845 αφορούν φάρμακα που διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Από αυτούς τους 4.845 κωδικούς που οι πολίτες συμμετέχουν στο κόστος (με 10% ή 25%), οι 1.802 εμφανίζουν μείωση τιμής και οι 1.774 κωδικοί αύξηση.

Αυτό αφορά στην πλειονότητα τους φάρμακα με λιανική τιμή από 10 μέχρι 50 ευρώ.

Συμμετοχή

Η μείωση των λιανικών τιμών όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πάντα ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής του πολίτη στο κόστος. Εξαιτίας του αλγόριθμου αποζημίωσης, συχνά αυξανόταν η διαφορά λιανικής - ασφαλιστικής τιμής.

Από τα 624 εκατομμύρια ευρώ που ήταν για το 2018 η θεσμοθετημένη συμμετοχή του ασθενούς στη φαρμακευτική δαπάνη, μόνο τα 364 εκατομμύρια αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής επί της τιμής (10% ή 25%) και τα 260 εκατομμύρια στη διαφορά λιανικής - ασφαλιστικής τιμής.

Δημ.Κ.