Νέα, βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε το υπουργείο Υγείας στους εκπροσώπους των διαγνωστικών εργαστηρίων.

Σε συνάντηση που έγινε στο υπουργείο, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, του προέδρου του ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ), Γιώργου Πατούλη και της Συντονιστικής Επιτροπής των διαγνωστικών εργαστηρίων, ο Ανδρέας Ξανθός αναγνώρισε το πρόβλημα με την αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback).

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε στο Συντονιστικό των Διαγνωστικών Εργαστηρίων και Κέντρων την εξής πρόταση:

Την προσαύξηση κατά 30 εκατομμύρια ευρώ του κλειστού προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων για το 2019. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο προϋπολογισμός ήταν ήδη αυξημένος κατά 9 εκατομμύρια σε σχέση με το 2018, προκύπτει μια συνολική ενίσχυση περίπου 10% στη διαγνωστική δαπάνη και κατά συνέπεια μια σημαντική υποχώρηση του ύψους των αναμενόμενων επιστροφών.

Την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των υποχρεωτικών επιστροφών για το 2018 και εντεύθεν, με την πρόβλεψη ενός σταθερού ποσού (της τάξης των 4.000 - 5.000 ευρώ) που θα αφαιρείται από το clawback. Με αυτό τον τρόπο και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ μειώνεται η επιβάρυνση στο 70% των παρόχων, δηλαδή στην πλειονότητα των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων της χώρας.

Την επιτάχυνση της διαδικασίας ενσωμάτωσης διαγνωστικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έτσι ώστε να ελεγχθεί με επιστημονικά κριτήρια η ζήτηση εξετάσεων και σε βάθος χρόνου να περιοριστεί δραστικά η υπέρβαση και το clawback. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη παρέμβαση που καθιστά το σύστημα βιώσιμο, αλλά που προφανώς δεν μεταβάλλει άμεσα τη σημερινή πραγματικότητα.

Την επιτάχυνση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών (μέχρι το 2011) των ασφαλιστικών ταμείων προς τους παρόχους μέσω ΕΦΚΑ.

Την αξιοποίηση της σταδιακής αύξησης των δημόσιων δαπανών Υγείας στο ύψος του 6% του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, για την ενίσχυση των προϋπολογισμών που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και τις παροχές του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών εξετάσεων.

Προεκλογικά

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε προεκλογική περίοδο καμία ρύθμιση που προϋποθέτει νομοθέτηση και έχει δημοσιονομικό κόστος.

Άρα, το βασικό αίτημα που είναι η προσαύξηση κατά 55 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού για τις διαγνωστικές εξετάσεις του 2018 είναι ανέφικτο να ικανοποιηθεί. Μπορεί όμως να υπάρξει διευκόλυνση στην καταβολή της οφειλής μέσω των υπαρχουσών ρυθμίσεων για πολλαπλές δόσεις.

Αναφέρθηκε πως είναι απολύτως σαφές ότι η απόφαση για εξυπηρέτηση των πολιτών με την υποχρέωση να καταβάλλουν το 85% του κόστους των εξετάσεων είναι παράνομη και εκβιαστική και δεν προβλέπεται από τις υπάρχουσες συμβάσεις των εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός τόνισε πως θα δημιουργήσει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταγγελία των συμβάσεων. Το ερώτημα είναι γιατί επιλέγεται αυτό το χρονικό διάστημα η σκλήρυνση της στάσης και ποιος ωφελείται από αυτήν.

Για να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών, το υπουργείο Υγείας απέστειλε σήμερα εγκύκλιο (παρατίθεται πιο κάτω), με την οποία καλούνται οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και οι διοικητές των νοσοκομείων, σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους των εργαστηρίων, να οργανώσουν την ευχερή και δωρεάν πρόσβαση όσων ασφαλισμένων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις μικροβιολογικές ή απεικονιστικές εξετάσεις τους στο ΕΣΥ.

ΠΟΕΔΗΝ

Η Ομοσπονδία εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αμφισβητεί την ικανότητα του ΕΣΥ να απορροφήσει τη ζήτηση.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας επισημαίνει πως το πρόβλημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, εάν δεν υπήρχαν οι δωρεές στα νοσοκομεία σε ιατρικά μηχανήματα.

Καλεί την κυβέρνηση να επιλύσει το πρόβλημα, σημειώνοντας πως 50 νοσοκομεία δεν διαθέτουν αξονικούς τομογράφους και πως οι μαγνητικές γίνονται κατά βάση στον ιδιωτικό τομέα.

Στο "Αττικό" νοσοκομείο είναι χαλασμένος επί τρία χρόνια ο μαγνητικός και εκτός λειτουργίας οι στεφανιογράφοι.

Την ίδια ώρα, σχεδόν κανένα Κέντρο Υγείας δεν είναι σε θέση να κάνει έστω μία γενική αίματος ή ακτινογραφία.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες