Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με την αρωγή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, διεξάγει ημερίδα με θέμα "Data Analytics & Insurance Fraud Detection", στις 27 Ιουνίου 2019, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στόχος της ημερίδας, είναι να συνεισφέρει στη θωράκιση των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών απέναντι στον κίνδυνο της Απάτης και της Διαφθοράς προάγοντας μία κουλτούρα υγιούς και επικερδούς επιχειρηματικότητας, στοιχείο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Επιπλέον, το συνέδριο θα προβάλει βέλτιστες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Κινδύνου Απάτης, εστιάζοντας στο τρίπτυχο Πρόληψη - Έγκαιρη Ανίχνευση - Καταστολή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι λήπτες αποφάσεων (decision makers) της ασφαλιστικής αγοράς θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που δίνουν τα Data Analytics στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης με έμφαση στην Υγεία.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ως εισηγητές, διακεκριμένες προσωπικότητες που έχουν διαδραματίσει διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση κρουσμάτων απάτης.

Την ανάπτυξη των θεμάτων θα συνοδεύσουν παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε διεθνές επίπεδο.

Την Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης αποτελούν ο Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και ο Σωτήρης Μπερσίμης, επίκουρος καθηγητής, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες