Δυνατότητα εξόφλησης οφειλών με 120 δόσεις, παρέχεται με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση το βράδυ της Παρασκευής.

Με το άρθρο 80, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις των οφειλών που έχουν φαρμακευτικές επιχειρήσεις από εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback) των ετών 2012 έως 2018.

Ο αριθμός των δόσεων ορίζεται σε 120 και δίνεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Υγείας να καθορίσει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, πλην των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Με το άρθρο 78 του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται και τακτοποιούνται οι μέχρι σήμερα οφειλές σε προμηθευτές των νοσοκομείων, με την πληρωμή των οποίων θα μειωθούν δραστικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Πέραν της τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μεγάλη σημασία αποδίδεται και στην πληρωμή των υποχρεώσεων που δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Για την επίτευξη αυτού, πρέπει να νομιμοποιούνται έγκαιρα οι εξωσυμβατικές προμήθειες των νοσοκομείων, δηλαδή εντός της τρίμηνης προθεσμίας από την αξίωση πληρωμής τους.

Η τελευταία νομιμοποίηση δαπανών αφορούσε αγορές που είχαν γίνει έως τις 31 Μαΐου.

Με την εν λόγω διάταξη, νομιμοποιούνται οι αγορές Ιουνίου και Ιουλίου και μπορούν να πληρωθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων. Με τον τρόπο αυτό, απομακρύνεται η πιθανότητα δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου του υπουργείου Οικονομικών.

Η παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσης στα νέα γεωγραφικά όρια των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιφέρει αλλαγές σε οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο που δεν καθίστανται εφικτές κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Ισολογισμοί

Με το άρθρο 79, επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα έκδοσης ισολογισμών που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Οι διοικήσεις τους έχουν αναθέσει λογιστικές εργασίες σε εξειδικευμένες εταιρείες και διέθεταν λογιστές για την τήρηση των λογιστικών συστημάτων.

Παρότι έχει ρυθμιστεί νομοθετικά η πληρωμή των οφειλόμενων ποσών στις εταιρείες, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη για την οριστική τακτοποίηση του θέματος.

Με την τροπολογία, ρυθμίζονται οι μέχρι σήμερα στρεβλώσεις στα λογιστήρια εποπτευόμενων φορέων από το υπουργείο Υγείας, οι οποίοι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις περί τήρησης των συστημάτων Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.

ΙΣΑ

Τη νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης χαιρετίζει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ), από τον οποίο ανακοινώθηκαν τα εξής:

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση, μετά από πολλά έτη, να αισθανθούμε ότι συμβάλαμε αποφασιστικά στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του ιατρικού κόσμου...

...Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία κατάκτηση του ιατρικού κόσμου, για μία ικανοποίηση ενός δίκαιου και εύλογου αιτήματός μας, που θα δώσει μία ανάσα ζωής στους γιατρούς μέλη μας και τα διαγνωστικά εργαστήρια που όλα αυτά τα έτη της κρίσης κράτησαν όρθιο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Προσβλέπουμε στην άμεση έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, κάτι για το οποίο είμαστε βέβαιοι, και δηλώνουμε ότι ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται με κάθε μέσο για την ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματος των ιατρών μελών του και των ασθενών".