Με εμπόδια και δυσκολίες, εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο Κώδικας Δεοντολογίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Έχει προχωρήσει, ωστόσο, σε σημαντικό βαθμό, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της διαφάνειας.

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου, μιλώντας στο 3ο Συνέδριο Pharma Transformation, με θέμα "Ο ρόλος της EFPIA και τα guidelines για τα μέλη της".

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου, οι σχέσεις της Φαρμακοβιομηχανίας με τους εταίρους στον χώρο της Υγείας πρέπει να κινούνται σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, με απώτερο στόχο το όφελος του ασθενή.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Ενώσεων (EFPIA), επισήμανε πως συμμετέχει στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η EFPIA εκπροσωπεί σήμερα 33 φαρμακευτικές Ενώσεις και 39 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες και ο ΣΦΕΕ είναι μέλος της από το 1983.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι να συμμετέχει στη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος, το οποίο καθιστά δυνατό στα μέλη της να θέτουν στη διάθεση των ασθενών καινοτόμες θεραπείες και εμβόλια, συνεισφέροντας παράλληλα στην ευρωπαϊκή Οικονομία.

Ο ομιλητής υπογράμμισε πως η EFPIA έχει δύο βασικές αρχές:

  • Τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας, των Ενώσεων Ασθενών, των Αρχών και των Κυβερνήσεων στη συνδιαμόρφωση – μέσω έρευνας και ανάπτυξης – νέων προϊόντων και τελικά στη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.
  • Αρχή της EFPIA είναι η διαφάνεια και από το 2015 έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας κάθε σχέση και αλληλεπίδραση με τους εταίρους της Υγείας.

Δεοντολογία

Ο κ. Παπαδημητρίου υπογράμμισε πως, υπηρετώντας αυτές τις αρχές, η EFPIA εκδίδει Οδηγίες, με κύριο τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον οποίο ακολουθούν και οι εταιρείες – μέλη του ΣΦΕΕ.

"Η αγορά εξελίσσεται και οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε στα ερεθίσματα από το περιβάλλον", είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

Αναφερόμενος στον ρόλο της EFPIA, ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε πως εσωτερικός στόχος είναι η ομογενοποίηση της συμπεριφοράς των μελών της και εξωτερικός η συνδιαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν τον χώρο του Φαρμάκου.

Ασθενείς

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ, στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών και των αποφάσεων που τούς αφορούν πρέπει να συμμετέχουν και οι ασθενείς: 

"Η EFPIA θεωρεί πως η φωνή των ασθενών πρέπει να είναι δυνατή σε ολόκληρη την Ευρώπη", είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με τις σχέσεις με ασθενείς και επαγγελματίες της Υγείας, η φαρμακευτική βιομηχανία ενδιαφέρεται και για τη βιωσιμότητα του συστήματος και, στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τις εθνικές Αρχές.

"Η Βιομηχανία αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες με υψηλό κόστος και το ζητούμενο είναι και τα συστήματα να μπορούν να τις αξιοποιούν και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να συνεχίζουν να επενδύουν", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.