Το ποσοστό επιτήρησης του αντιγριπικού εμβολιασμού, είναι ένας από τους δείκτες επιτήρησης συμμόρφωσης των επαγγελματιών Υγείας στην εφαρμογή των μέσων διασποράς μικροβίων.

Για τον λόγο αυτό, οι διοικήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ποσοστά που θα πετύχουν κατά την τρέχουσα περίοδο.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια (παρατίθεται πιο κάτω) για τα μέτρα πρόληψης από την εποχική γρίπη.

Τα ποσοστά εμβολιασμού γιατρών και λοιπού προσωπικού παραμένουν χαμηλά, με εξαίρεση την περίοδο 2017 – 2018, που είχαν σημειώσει αύξηση, όπως προκύπτει από σχετικό ρεπορτάζ του Iatronet.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Υγείας βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από λοιμώξεις κατά την εργασία και να τις μεταδώσουν στους συναδέλφους, τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

Η ανοσοποίηση έναντι της γρίπης του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας προστατεύει τους εμβολιασμένους.

Λειτουργεί και ως φραγμός κατά της μετάδοσης της γρίπης και μάλιστα σε άτομα με αντένδειξη εμβολιασμού (βρέφη κάτω των 6 μηνών, αλλεργικά άτομα) ή με χαμηλή ανοσιακή απόκριση και συμβάλλει στην απρόσκοπτη διατήρηση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της εποχικής γρίπης.

Ιδιαίτερα το προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων και των Μονάδων Νεογνών, των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, καθώς και το προσωπικό των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, των ειδικών Μονάδων Ανοσοκατασταλμένων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, των Αιματολογικών και Ογκολογικών Κλινικών και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), πρέπει να είναι στο σύνολό του εμβολιασμένο.

Συμμόρφωση

Ο κ. Κικίλιας υπενθυμίζει πως το ποσοστό ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού επαγγελματιών Υγείας σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική είναι ένας από τους δείκτες επιτήρησης συμμόρφωσης των επαγγελματιών στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου διασποράς μικροβίων.

Με αυτούς γίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διοικήσεων των μονάδων παροχής υπηρεσιών Υγείας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου ή άλλου φορέα υγείας οφείλει:

  • Να προάγει και να διευκολύνει τον απρόσκοπτο αντιγριπικό εμβολιασμό του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
  • Να αποστείλει στον ΕΟΔΥ, όταν της ζητηθεί, στοιχεία εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη των εργαζομένων του φορέα της.

Οι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), οι γενικοί διευθυντές Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, οι διευθυντές Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι δήμαρχοι των Καλλικρατικών Δήμων, καλούνται να συμμετέχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ στην οργάνωση από κοινού δράσεων ενημέρωσης του κοινού και ειδικών πληθυσμών, όπως στα σχολεία.

Επιπλέον Πληροφορίες