Κρίσιμη παράμετρος για την τόνωση της αγοράς και τη μείωση της αποεπένδυσης που υπήρξε τα τελευταία χρόνια στην Υγεία, είναι ο έλεγχος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Οι συνολικές οφειλές εμφανίζουν αύξηση κατά 37,2% το οκτάμηνο του έτους, όπως προκύπτει από το δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού που εκδίδεται τακτικά από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τον περασμένο Αύγουστο οι οφειλές ανήλθαν στα 685 εκατομμύρια ευρώ: τα 501 εκατομμύρια αφορούν τα νοσοκομεία και τα 184 εκατομμύρια τον ΕΟΠΥΥ.

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εμφανίζουν αξιόλογες αυξομειώσεις από την αρχή του έτους, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση κατά τους προεκλογικούς μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Σοβαρή διόρθωση παρατηρείται ήδη από τον Ιούλιο, με τις συνολικές οφειλές να υποχωρούν κάτω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σύνολο του οκταμήνου, πάντως, οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 39,5% και του ΕΟΠΥΥ κατά 31,5%.

Ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Τα παραπάνω ποσά είναι μικτά και υφίσταται απαίτηση για rebate και clawback που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα.

Αποεπένδυση

Η αγορά περιμένει εναγωνίως τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020 επισημαίνεται πως μπαίνουν οι βάσεις για τον τερματισμό της υπερφορολόγησης και της αποεπένδυσης που χαρακτήρισαν την περίοδο 2016 – 2018.

Την περίοδο αυτή, ασκήθηκε περιοριστική πολιτική ύψους 11,4 δισ. ευρώ, πέραν και επιπλέον των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που είχαν συμφωνηθεί με τους πιστωτές του επίσημου τομέα.

Την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν ταυτόχρονα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο κατά επιπλέον 18,1 δισ. ευρώ.

Βάρος

Η εικόνα αυτή αποδίδει το υπέρμετρο - και δημοσιονομικά και αναπτυξιακά αδικαιολόγητο - φορολογικό βάρος το οποίο εκλήθησαν να φέρουν οι φορολογούμενοι και η ελληνική οικονομία.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της κυβέρνησης ανέρχονταν τον Αύγουστο στο 1,637 δισ. ευρώ, έναντι 6,1 δισ. τον Ιούνιο του 2016.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν τον Ιούλιο σε 725 εκατομμύρια ευρώ και εξ αυτών ποσό ύψους 261 εκατομμυρίων αφορά επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών.