Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας συνέστησε  επιτροπή υπεύθυνη για τη χάραξη στρατηγικής πρόληψης για την καταπολέμηση των ελλείψεων. Η επιτροπή αυτή προβλέπεται να τεθεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας (DGS) και θα έχει ως στόχο τη συγκέντρωση όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού καθώς και των ενώσεων των ασθενών και των αρμόδιων αρχών. Θα συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο για να παρακολουθήσει την πρόοδο των ομάδων εργασίας, οι πρώτες δράσεις των οποίων θα αξιολογηθούν στις αρχές του 2020. 

Όπως ακούγεται, η γαλλική κυβέρνηση δέχτηκε σκληρή κριτική από φαρμακοβιομηχανίες για την επιδείνωση της κατάστασης με την εισαγωγή εκτεταμένων μειώσεων των τιμών στα φάρμακα  με το σχέδιο προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης 2020. Αυτές οι περικοπές λέγεται ότι απειλούν την προσβασιμότητα στα φάρμακα, υποστηριζόμενες  από το γεγονός ότι το 40% περίπου των φαρμάκων που εγκρίθηκαν στην ΕΕ τα τελευταία 3 χρόνια δεν είναι προσβάσιμα στη Γαλλία.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Γαλλίας επεξεργάζεται μέτρα για να επιβάλει κυρώσεις στους παρασκευαστές φαρμάκων σε περίπτωση ελλείψεων και να εξασφαλίσει την ασφαλή προμήθεια φαρμάκων από φαρμακευτικές εταιρείες που να διαρκούν μεταξύ 2 και 4 μηνών.